Esmer Burak - İstanbul - %73 bipolar ruhsal ve duygusal engelliyim maddi destek ihtiyacım varİrfan Önal - İstanbul - %42 engelli bir kişiyim, iş arıyorum ihtiyacım var.Mustafa, Kakender - İstanbul - %77 ağır engelli bir bireyim, ayni yada nakdi yardıma ihtiyacım var, desteklerinizi bekliyorum.Zehra kaya - Adana - Yüzde 48 engelliyim bebeğim doğacak 1 ay sonra bebeğim için her türlü yardıma ihtiyacım vardır lütfen yardımcı olunSerhat Can Bozdağ - Şanlıurfa - %59 engelliyim yürümekte zorlaniyorum yürürken aksiyorum bir elektrikli motorlu bisiklet istiyorum.

Biz Olmadan, Bizim için Asla!

Engelli Emeklilik Şartları, Engelli Emekli Maaşı Hesaplama
Engelli

Engelli Emeklilik Şartları, Engelli Emekli Maaşı HesaplamaEngelli erken emeklilik, 4A sigortalılarının erken emeklilik konusunu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunundan önce ve sonra olmak üzere iki farklı başlıkta incelemek yerinde olacaktır.

Engelli Erken Emeklilik Şartları 2021

Engelli bireylerin emeklilik başvurusu yapmak için iki şartı bulunmaktadır.
 • Ödenmiş Prim Günü Sayısı
 • Sigorta Giriş Başlangıç Tarihi
Engelli kişilerde normal şartlarda yaş şartı aranmaz. Fakat engelli raporu oranınız en az %40 ve üzerinde olması gereklidir.

Engelli emeklilik şartları nelerdir?

Engelli emeklilik hakkı kazanmak için prim gün sayısı ve SGK giriş tarihi kriterleri bulunur. Bu kriterler kapsamında aranan şartlar 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası olmak üzere iki gruba ayrılır.

Engelli Emeklilik Tablosu 4A (2008 ve Öncesi)

İlk sigorta başlangıç tarihleri 1 Ekim 2008 tarihinden önce olan 4A sigortalılarının erken emekliliği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca belirlenen vergi indirimi derecelerine göre düzenlenir. İlk sigorta başlangıç tarihleri 1 Ekim 2008 tarihinden önce olan 4A sigortalılarının erken emekli olabilmeleri için vergi indirimi hakkı elde etmiş olmaları şarttır.

Vergi indirimi, olmadan sadece rapor ile erken emeklilik mümkün olmamakla beraber, bu tarihten önce sigorta girişi olan 4A sigortalılarının sigorta süresi ve prim gün sayısı yönünden erken emeklilik şartlarını uzun uzun anlatmak yerine bütün bilgileri içeren aşağıdaki tablo çok daha açıklayıcı olacaktır.

1 EKİM 2008 Öncesi Engelli Emeklilik Şartları

Engelli Emeklilik Tablosu 4A (2008 ve Sonrası)

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte engellilerin erken emekliliğinde vergi indirimi şartı kaldırılmıştır. İlk sigorta girişi bu tarihten sonra olan 4A sigortalılarının erken emeklilikleri, alacakları engelli sağlık kurulu raporunun kurum sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi ile karara bağlanır. Bu gruptaki 4A sigortalılarının sigorta süresi ve prim gün sayısı yönünden erken emeklilik şartları aşağıdaki tablodaki gibidir.

1 EKİM 2008 Sonrası Engelli Emeklilik Şartları

Engelli bağ-kur emeklilik şartları nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-kur (4B) sigortalılarının erken emeklilik hakkı bulunmuyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28. maddesi ile artık kendi nam ve hesabına çalışan Bağkur'lu engellilere de bağkur erken emeklilik hakkı tanınmıştır.

Söz konusu 28. maddenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

 • a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
 • b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

yaşlılık, malülllük ve ölüm sigortaları primleri bildirilmek kaydıyla 2. fıkra "a" bendine göre yaş şartı aranmadan yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanmaktadır.

Bunu tabloya dökecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır:

Bağkur Engelli Emeklilik Şartları

Engelli memur emeklilik şartları nelerdir?

Engelli memur emeklilik konusunu 2008 öncesi ve sonrası şeklinde iki bölümde incelemek mümkündür.

Engelli Memur Emeklilik Tablosu (2008 ve Sonrası)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı kanuna tabi olarak çalışmaya başlamış olanların erken emeklilik şartları, eski memurların geçiş hükümlerini düzenleyen 5510/geçici 4. maddeye göre belirlenir.

Maddenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

“Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az %40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) %50 ila %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) %40 ila %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.”

Engelli Memur Emeklilik Tablosu (2008 ve Sonrası)

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olarak çalışmaya başlamış olan engellilerin erken emeklilikleri yukarıda detaylı olarak açıkladığımız 5510 sayılı yasanın 28. maddesi uyarınca olacaktır.

Engelli emekli başvurusu nasıl yapılır?

Engelli emeklilik başvurusu gerekli şartların tamamlanması ile beraber bağlı olduğunuz il/ilçe Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvurunuzu yapmalısınız. Engelli emeklilik başvuru evrakları alt kısımda yer almaktadır.

 • Emeklilik Talep Formu
 • Emeklilik Tahsis Formu
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Sigortalı Hesap Fişi

gerekli evrakların tamamlanması ile beraber engelli emeklilik başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.

Engelli Emekli Maaşı Hesaplama

Bu konuda standart bir rakam yoktur. Normal maaş hesabında olduğu gibi vergi indirimi ile erken emeklilikte bağlanacak maaş için de prime esas kazanç tutarı çok önemlidir. Yalnızca erken emeklilikte düşük prim gününden kaynaklanan aylık bağlama oranı kaybının önüne geçmek için engellilere pozitif ayrımcılık uygulanmakta, maaşları normal emekli oluyormuş gibi, sağlıklı insanlara uygulanan minimum prim gün sayısı ve buna bağlı olarak aylık bağlama oranı ile hesaplanmaktadır.

SGK Engelli Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı hesabı için SGK'nın resmi web sitesinde bir hesaplama uygulaması bulunmaktadır.

4A SGK Engelli Emekli Maaşı Hesaplaması

Hizmet akdi ile çalışanlar (4a) emeklilik maaşını hesaplamak için alt kısımda yer alan link üzerinden; TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi bilgilerini doldurarak tahmini emeklilik maaşınızı hesaplamak mümkündür.

4C SGK Engelli Emekli Maaşı Hesaplaması

Kamuda çalışanlar (4c) engelli emeklilik maaşını hesaplamak için aşağıda yer alan bağlantı üzerinden; Derece, Hizmet Yılı, Aylık Tarihi, Kademe, Hizmet Ayı, Pay/Payda, Ek Gösterge, Kıdem Yılı, Kad.Taz.Ek Gösterge, Makam Temsil Görev Tazminat Göstergesi, ve İkramiye Yılı bilgilerini girerek tahmini emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

Engelli emekli maaşı ne kadar?

2021 engelli emekli maaşı, kişinin sigorta kolu ve sigorta başlangıç tarihine göre değişkenlik gösterebilir. Engeli emeklilik durumunda, kişinin sigorta koluna göre, prim ve hizmet süreleri şartlarını sağlamalıdır. 4A sigorta koluna bağlı olan engelli kişilerin 2021 engelli emeklilik maaşı en az 1.500 TL olabilir. 4C sigorta koluna bağlı kişilerin ise 2021 4C engelli emeklilik maaşı en az 1.900 TL - 2.000 TL arası olabilir.

Yorumları Oku

 • 25 Eylül 2021

  Yunus

  01.06.2015 sgk girişim var. 2000 gün yatmış prim var. %56 engelli raporum var. Vergi indiriminden faydalanıyorum. Şuan yatan maaş 3.550 TL Emekli olunca ne kadar maaş alırım. Yüksek maaş almak için ne yapmam gerek ?
  Cevapla
 • 14 Eylül 2021

  Naci kahriman

  Mrb benim sigorta girişim 1997 2017de kamuya engelli ogretmen olarak atandım sgk da 300 öğretmenlikten 1500 prim günüm var erken emekli olabilir miyim olursam ne kadar prim ve maaş alacagim
  Cevapla
 • 3 Eylül 2021

  Recep keleş

  Yüzde 56 raporum var 2002 Aralık 1 de ilk iş başladım 5300 günüm var ne kadar vergi indiriminden emrkli maaşı bağlanır
  Cevapla
 • 7 Temmuz 2021

  Alime koç

  %46 engelliyim indirim belgesi aldım 4065 prim günüm var ne kadar emekli maaşı alırım
  Cevapla
  • 8 Temmuz 2021

   Engelli.com

   Merhaba, Engelli Araçları / Engelli Emeklilik Hesaplama kısmından gerekli bilgilerinizi girerek emekliliğinizi hesaplayabilirsiniz. Teşekkürler
   Cevapla
 • 23 Haziran 2021

  Ramazan abak

  Yüzde 40 engelliyim sigorta giriş 15.08 2007 şu an 3150 gün var ne zaman emekli ve bugünkü şartlarda ne kadar ücret alırım
  Cevapla
  • 26 Haziran 2021

   Engelli.com

   Merhaba, Engelli Araçları / Engelli Emeklilik Hesaplama kısmından gerekli bilgilerinizi girerek emekliliğinizi hesaplayabilirsiniz. Teşekkürler
   Cevapla
 • 15 Haziran 2021

  mehmet karataş

  merhaba, bankadan emekli olan bir kişinin maaşı ortalama sizce ne olur raporum yüzde 47 18 yıl 4100 gün olunca
  Cevapla
 • 12 Haziran 2021

  Gaffer birtane

  2003 yılında uc gunluk sigortam var 2010 yılında yüzde kırk engelli raporu aldım ve 14.09.2010 yılında engelli memur olarak atandım tam olarak ne zaman emekli olurum ve ne kadar aylık bağlanır gün itibari ile
  Cevapla
 • 30 Nisan 2021

  mert

  4a ve 4c çalışması olup sonradan 4b isteğe bağlı geçenlere 4a ve 4c ekleniyor mu?
  Cevapla
 • 28 Nisan 2021

  Mehmet Akalan

  Merhabalar efendim bana bir konuda yardımcı olabilir misiniz acaba benim SSK girişim 1998 Dir ve %42. Raporluyom acaba malulen emeklilik 3600 günüm var acaba emekli maaşı hak ediyormuyum acaba teşekkür ederiz
  Cevapla
  • 28 Nisan 2021

   Engelli.com

   Mehmet Bey; https://www.engelli.com/engelli-emeklilik-hesaplama adresinden kriterlerinizi girdiğinizde emeklilik durumunuzu görebilirsiniz.
   Cevapla
 • 27 Nisan 2021

  Zafer yay

  Merhaba benim 2005 yılında SGK girişi var... 100/58 engelli raporu aldım 2019 yılında vergi indirimi için başvuruda bulundum 15 ay geçti hâlâ cevap yok. 4250 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim acaba?
  Cevapla
 • 25 Nisan 2021

  Memeht Akalan

  Merhabalar efendim bana bir konuda yardımcı olabilir misiniz acaba benim SSK girişim 1998 Dir ve %42. Raporluyom acaba malulen emeklilik 3600 günüm var acaba emekli maaşı hak ediyormuyum acaba teşekkür ederiz
  Cevapla
  • 29 Nisan 2021

   Velice Velice

   Mehmet Akalan bey; neden malulen emekli oluyorsunuz. Maaşınız düşük olabilir. Vergi indiriminden yararlanarak emekli olmanız maaşınızın yüksek olmadında fayda sağlar. Daha iyi araştırmanızı öneririm
   Cevapla
 • 30 Mart 2021

  ahmet general

  01.08.1996 sigorta girişim var 4700 gün sayısı ile yüzde 40 oranında rapor var. Emekli olsam maaş ne kadar bağlarlar.
  Cevapla
 • 29 Mart 2021

  Emind topcu

  merhabalar 200 yılı bağkur girişliyim 2010 2021 ssk dan 5774 günden emekli oldum 1624 tl balandi 158 vergi indirimim var bu maaş hesaplamada yanlışlık var mı yıl olarak 20 yıl bana çok az geldi
  Cevapla
 • 21 Şubat 2021

  Ersen Sevindik

  01.08.2002 SGK girisliyim yüzde 48 engel oranım var ayrıca 6068 prim im var emekli olabiliyormuyum olursam ne kadar maaş baglanir
  Cevapla
 • 21 Şubat 2021

  deniz sarıgöz

  4080 gün ve 18 yıl sigortalılık sürem var. vergi indiriminden erken emeklilik hakkım var. sgk nın emekli maaşı hesaplama sitesinde emekli maaşım çok düşük hesaplıyor. burada yapılan hesaplama şu an olan 4000 prim günümden mi yapılıyor? yoksa 5400 prime tamamlayıpta mı?
  Cevapla
 • 20 Şubat 2021

  Aslı gungor

  Merhaba ben yuzde 96 engellıyım sıgorta gırısım 25.06.2006 gun sayım 4630 nezaman emeklı olurum ve nekadar maas baglanır bırde suan calısmıyorum
  Cevapla
 • 22 Ocak 2021

  İhsan Güneş

  Merhaba hocam ben ihsan güneş 2438 gün ssk pirimim var tescil tarihim 12.08.2010 %51 senelik engelli raporum var vergi indirimini geçen sene yaptırdım daha gelmedi ne zaman emekli olabilirim emekli olduktan sonra ne kadar maaş bağlanır
  Cevapla
 • 6 Kasım 2020

  Mustafa Müçek

  Merhabalar,ben 2007 yılında normal statüde kamuda çalışmaya başladım.ama işe girmeden önce % 50 özürlü raporum vardı.Benim araştırdığım kadarıyla işe girmeden önce en az % 40 engelini belirleyenler erken emekli olabiliyor.Bu şartlarda ben ne zaman emekli olabilirim yardımcı olursanız...Saygilar
  Cevapla
 • 18 Ağustos 2020

  Elif MATEM

  Engelli Erken Emeklilik için bugün başvuruda bulunacağım, umarım prim ve sigorta yıl süresinde bir problem yaşamam, ayrıca bu değerli bilgiler için teşekkür ederim.
  Cevapla
 • 11 Ağustos 2020

  Çiğdem ARDA

  Engelli emeklilik hesaplama aracını buradan kullandım ve doğru bir sonuç verdi. 19 yıl 4240 prim günü ile erken emekliliğe hak kazandım.
  Cevapla
  • 18 Şubat 2021

   Mevlüt Özdemir

   Hayırlı olsun. Bende aynı oran ve primi doldurdum. Peki ne kadar maaş alıyorsunuz?
   Cevapla
  • 10 Mart 2021

   can kaya

   merhaba maaşınız baglandımı ne kadar maaş ödemesi yaptılar bende basvurmak ıstıyprum
   Cevapla
  • 3 Nisan 2021

   Hicran

   Merhaba acaba maaşınız ne kadar bağlandı bende Haziran'da emekli olacam
   Cevapla

Yorum Yapın

Puan Verin :