1. Ana Sayfa
 2. Engelli
Trendlerdeki Yazı

Engelli Emeklilik Şartları, Engelli Emekli Maaşı Hesaplama 2022

Engelli emeklilik şartları nelerdir, engelli emeklilik maaşı hesaplaması nasıl yapılır? sizler için detaylı rehber hazırladık hepsi yazımızda.


89

Engelli erken emeklilik, 4A sigortalılarının erken emeklilik konusunu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunundan önce ve sonra olmak üzere iki farklı başlıkta incelemek yerinde olacaktır.

Engelli Erken Emeklilik Şartları 2022

Engelli bireylerin emeklilik başvurusu yapmak için iki şartı bulunmaktadır.

 • Ödenmiş Prim Günü Sayısı
 • Sigorta Giriş Başlangıç Tarihi

Engelli kişilerde normal şartlarda yaş şartı aranmaz. Fakat engelli raporu oranınız en az %40 ve üzerinde olması gereklidir.

Önerilen Yazı
Engelli Raporu Nasıl Alınır, Rapor Hesaplama Oranları

Engelli emeklilik şartları nelerdir?

Engelli emeklilik hakkı kazanmak için prim gün sayısı ve SGK giriş tarihi kriterleri bulunur. Bu kriterler kapsamında aranan şartlar 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası olmak üzere iki gruba ayrılır.

Engelli Emeklilik Tablosu 4A (2008 ve Öncesi)

İlk sigorta başlangıç tarihleri 1 Ekim 2008 tarihinden önce olan 4A sigortalılarının erken emekliliği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca belirlenen vergi indirimi derecelerine göre düzenlenir. İlk sigorta başlangıç tarihleri 1 Ekim 2008 tarihinden önce olan 4A sigortalılarının erken emekli olabilmeleri için vergi indirimi hakkı elde etmiş olmaları şarttır.

Vergi indirimi, olmadan sadece rapor ile erken emeklilik mümkün olmamakla beraber, bu tarihten önce sigorta girişi olan 4A sigortalılarının sigorta süresi ve prim gün sayısı yönünden erken emeklilik şartlarını uzun uzun anlatmak yerine bütün bilgileri içeren aşağıdaki tablo çok daha açıklayıcı olacaktır.

Emeklilik Tablosu

Engelli Emeklilik Tablosu 4A (2008 ve Sonrası)

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte engellilerin erken emekliliğinde vergi indirimi şartı kaldırılmıştır. İlk sigorta girişi bu tarihten sonra olan 4A sigortalılarının erken emeklilikleri, alacakları engelli sağlık kurulu raporunun kurum sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi ile karara bağlanır. Bu gruptaki 4A sigortalılarının sigorta süresi ve prim gün sayısı yönünden erken emeklilik şartları aşağıdaki tablodaki gibidir.

emeklilik tablosu

Engelli bağ-kur emeklilik şartları nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-kur (4B) sigortalılarının erken emeklilik hakkı bulunmuyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28. maddesi ile artık kendi nam ve hesabına çalışan Bağkur’lu engellilere de bağkur erken emeklilik hakkı tanınmıştır.

Söz konusu 28. maddenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

yaşlılık, malülllük ve ölüm sigortaları primleri bildirilmek kaydıyla 2. fıkra “a” bendine göre yaş şartı aranmadan yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanmaktadır.

Bunu tabloya dökecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır:

Bağkur emeklilik tablosu
Bağkur emeklilik tablosu

Engelli memur emeklilik şartları nelerdir?

Engelli memur emeklilik konusunu 2008 öncesi ve sonrası şeklinde iki bölümde incelemek mümkündür.

Engelli Memur Emeklilik Tablosu (2008 ve Öncesi)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı kanuna tabi olarak çalışmaya başlamış olanların erken emeklilik şartları, eski memurların geçiş hükümlerini düzenleyen 5510/geçici 4. maddeye göre belirlenir.

Maddenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

“Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az %40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) %50 ila %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) %40 ila %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.”

Engelli Memur Emeklilik Tablosu (2008 ve Sonrası)

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olarak çalışmaya başlamış olan engellilerin erken emeklilikleri yukarıda detaylı olarak açıkladığımız 5510 sayılı yasanın 28. maddesi uyarınca olacaktır.

Engelli emekli başvurusu nasıl yapılır?

Engelli emeklilik başvurusu gerekli şartların tamamlanması ile beraber bağlı olduğunuz il/ilçe Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvurunuzu yapmalısınız. Engelli emeklilik başvuru evrakları alt kısımda yer almaktadır.

 • Emeklilik Talep Formu
 • Emeklilik Tahsis Formu
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Sigortalı Hesap Fişi

gerekli evrakların tamamlanması ile beraber engelli emeklilik başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.

Önerilen Yazı
Engelli Hakları Nelerdir 2022?

Engelli Emekli Maaşı Hesaplama

Bu konuda standart bir rakam yoktur. Normal maaş hesabında olduğu gibi vergi indirimi ile erken emeklilikte bağlanacak maaş için de prime esas kazanç tutarı çok önemlidir. Yalnızca erken emeklilikte düşük prim gününden kaynaklanan aylık bağlama oranı kaybının önüne geçmek için engellilere pozitif ayrımcılık uygulanmakta, maaşları normal emekli oluyormuş gibi, sağlıklı insanlara uygulanan minimum prim gün sayısı ve buna bağlı olarak aylık bağlama oranı ile hesaplanmaktadır.

SGK Engelli Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı hesabı için SGK’nın resmi web sitesinde bir hesaplama uygulaması bulunmaktadır.

4A SGK Engelli Emekli Maaşı Hesaplaması

Hizmet akdi ile çalışanlar (4a) emeklilik maaşını hesaplamak için alt kısımda yer alan link üzerinden; TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi bilgilerini doldurarak tahmini emeklilik maaşınızı hesaplamak mümkündür.

4A SGK Emekli Aylık Maaş Hesaplama

4C SGK Engelli Emekli Maaşı Hesaplaması

Kamuda çalışanlar (4c) engelli emeklilik maaşını hesaplamak için aşağıda yer alan bağlantı üzerinden; Derece, Hizmet Yılı, Aylık Tarihi, Kademe, Hizmet Ayı, Pay/Payda, Ek Gösterge, Kıdem Yılı, Kad.Taz.Ek Gösterge, Makam Temsil Görev Tazminat Göstergesi, ve İkramiye Yılı bilgilerini girerek tahmini emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

4C SGK Emekli Aylık Maaş Hesaplama

Engelli emekli maaşı ne kadar?

2022 engelli emekli maaşı, kişinin sigorta kolu ve sigorta başlangıç tarihine göre değişkenlik gösterebilir. Engeli emeklilik durumunda, kişinin sigorta koluna göre, prim ve hizmet süreleri şartlarını sağlamalıdır. 4A sigorta koluna bağlı olan engelli kişilerin 2022 engelli emeklilik maaşı alt taban 3.500 TL’dir.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI2021 Ocak2021 Temmuz2022 Ocak (Alt Taban)2022 Temmuz (Alt Taban)
SSK (2000 ÖNCESİ)2.4202.6243.293 TL4.687 TL
SSK (2000 SONRASI)1.5001.6262.500 TL3.500 TL
BAĞ-KUR (ESNAF)1.7631.9122.500 TL3.500 TL
BAĞ-KUR (TARIM)1.6621.8022.500 TL3.500 TL
emekli maaşı tablosu

Yazar Hakkında

Engellilik alanında araştırmalar yapan, araştırmacı kimliği ile kişi ve kuruluşlara örnek olmaya çalışan, engelli hedef kitlesine engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri doğrudan en hızlı şekilde aktarmaya çalışan blog yazarı ve engelli bir kişidir.

Yorum Yap

Yorumlar (89)

 1. Merhaba doğum tarihim 1978 işe giriş 03/03/1997 pirim gun 3526 bobrek nakilliyim ben malul emeklisimi yoksa engelli emeklisimi olabilirim iyi calismalar

 2. 1 hafta önce

  Sayın hocam kolay gelsin.. Benim gözden ötürü yüzde 58 sürekli raporum var ilk olarak sigorta başlangıcı stajdan ötürü 11.09.2005 olarak gözüküyor ancak uzun dönem ilk işe girişim 01.07.2010 olarak başlıyor burada ben emekliliği baz alırken 2008 öncesi mi sonrasını mı alacağım. Daha önce vergi indirimi için baş vurduğumda bana 38 vererek kabul etmemişlerdi.. 2008 sonrası dersek sanırım 4 yıl sonra bitecek günüm sizden bilgi alabilir miyim? Teşekkür ederim.

  • Cenk Bey, staj ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmıyor. İlk prim ödediğiniz işe giriş tarihi geçerlidir. Verdiğiniz bilgilere göre 2010 olduğu için (2008 ve sonrası için vergi indirim şartı aranmaz) vergi indirim belgesi şartı aranmamaktadır.

 3. 3 hafta önce

  4 a hocam

 4. 3 hafta önce

  Hocam öncelikle kolay gelsin benim benim %57engelli raporum var 12.08.2010 tarihinden itibaren ssk girişim var bugün şartlarında emekli olursam ne kadar maaş alırım ne da an emekli olurum 2955 gün ssk pirimim var

 5. 3 hafta önce

  Merhaba,%60 engel oranı ile aldığım vergi indirimi sonrası erken emekli oldum (işe giriş yılı 2000, 5000prim günü,4a) Çalıştığım iş yerinde sgdp ile işe devam ediyorum.
  Engelli raporum 5 yıllık verilmişti. 5 yıl sonra tekrar rapor almazsam çalıştığım günler prim günü sayılıp normal emekli olabilir miyim yoksa 7000 güne tamamlamak için çalışmaya devam etmek durumunda mı kalırım?
  Eğer günler sayılmıyor ise dışardan yatırarak emekli olabilir miyim?
  Teşekkür ederim

  • SGDP süreleri sigortalılık süresinden sayılmaz, hizmet birleştirmesi yapılamaz. Dışarıdan sigortalı bir işte çalışarak yada ödeyerek günü tamamlamanız gerekebilir. 5 yıl dolmadan raporunuzu yenileseniz sanki daha mantıklı.

   • 3 hafta önce

    Cevabınız için Teşekkür ederim. Emekli maaşım 2000_2010 yılları arasında yatan sigortadan hesaplanmış ve 2022ye kadar olan çalışmam hesaba alınmamış. Bunun için maaşım en düşükte kaldı. 2010 sonrasını da hesaba katmaları için normal emekli olma düşüncem olduğundan tekrar 4a sigortalı olacak şekilde çalışmak var şu an aklımda. 5yıl sonra engelli raporu yenileme istediğimde rapor alamazsam 5 yıl daha 4a çalışmam gerekecek ki emekli olayım. (Kanser tedavisi sebebiyle rapor almıştım. İyileştiğim için vermeyebilirler diye tahmin ediyorum tam bilemiyorum)

   • Kanser kronik bir hastalıktır ve her zaman nüks ihtimali bulunmaktadır. Örneğin Lenfoma lenf kanseri tedaviye tam cevap veren ve remisyondan 5 yıl geçmiş hasta şu an %40 oran alıyor cetvele göre. Ama 5 yıl sonrasını bilemeyiz kanser tedavisi çıkar tıp hızla ilerliyor.

 6. 3 hafta önce

  Merhaba 4/a 2006 başlangıçlı 15 yıl 6 ay ve 4800 prim günü var %42 engellik raporum var.Vergi indirimi alabiliyor muyum ve araç ötv indirimi için gerekli koşulları sağlayabiliyor muyum ?(Araç sürmek için bir kusur olmadağı halde)

  • Mertcan Bey, öncelikle 2006 girişli olduğunuz için erken emeklilikten yararlanmak için vergi indirim belgesi şartı aranır. (Almanız faydanıza) ÖTV indirimi için %90 altı kişilerde engelli raporlarında “özel tertibatlı araç kullanabilir” ifadesi yer alırsa ÖTV indiriminden faydalanabiirsiniz.

 7. 4 hafta önce

  Merhaba bana Mart ayında pankreas kanseri teşhisi konuldu ileri evre ibni Sina hastanesi %80 süresiz engelli raporu verdi vergi indirimi için başvurdum raporum Haziran 22 de çıktı ilk sorum engelli emekliliğe başvurduğumda maaş rapor tarihinden mi yoksa emeklilik başvuru tarihinden mi bağlanır ayrıca 4/A sigorta başlangıcım 01.07.2005 temmuz ayı sonunda 5265 gün primim olacak şuan an en düşük engelli aylığı 3500 deniliyor benim sigorta primi den dolayı daha yüksek alma durumum var mı asgari ücret üzerinden yatıyor verdiğiniz bilgiler için ayrıca teşekkür ederim

 8. 4 hafta önce

  selam geçen soumda sgk girirş tarihimi yanlış yazmışım dorusu 14,09,2010 3756 günüm var %52 süresiz engelli raporum var
  süresiz vergi indirim raporum var. emekli şartlarım nedir. emekli olurken birdaha rapor almama gerek varmı

 9. 4 hafta önce

  Merhaba ; ben 28.08.2004 SGK girişliyim 256 gün ‘ü 4-b Gelir Vergisi Mükellefi olmak üzere (2018 yılı) toplamda 4.261 gün SGK’ lıyım. 15 ay askerliğim var. %43 sürekli raporum var ve yaklaşık 1 yıldır engelli vergi indiriminden faydalanıyorum. acaba emekli olma sürem ne zaman ve ne yapmalıyım teşekkür ederim.

  • Muammer Bey 4B 256 kalan günlerde 4A olarak anladık. Bu şekilde hesaplarsak emeklilik şartlarınız 20 yıl sigortalılık süresi 4400 prim günü. Emeklilik başvurusu için 2 Yıl 2 Ay sigortalılık süresi 139 prim günü gerekmektedir. SGK giriş tarihinden önce askerliğiniz varsa süreci biraz daha kısaltabilirsiniz.

Bir cevap yazın