İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Engelli
Trendlerdeki Yazı

Engelli Emeklilik Şartları, Engelli Emekli Maaşı Hesaplama 2022

Engelli emeklilik şartları nelerdir, engelli emeklilik maaşı hesaplaması nasıl yapılır? sizler için detaylı rehber hazırladık hepsi yazımızda.


125

Engelli erken emeklilik, 4A sigortalılarının erken emeklilik konusunu 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunundan önce ve sonra olmak üzere iki farklı başlıkta incelemek yerinde olacaktır.

Engelli Erken Emeklilik Şartları 2022

Engelli bireylerin emeklilik başvurusu yapmak için iki şartı bulunmaktadır.

 • Ödenmiş Prim Günü Sayısı
 • Sigorta Giriş Başlangıç Tarihi

Engelli kişilerde normal şartlarda yaş şartı aranmaz. Fakat engelli raporu oranınız en az %40 ve üzerinde olması gereklidir.

Önerilen Yazı
Engelli Raporu Nasıl Alınır, Rapor Hesaplama Oranları

Engelli emeklilik şartları nelerdir?

Engelli emeklilik hakkı kazanmak için prim gün sayısı ve SGK giriş tarihi kriterleri bulunur. Bu kriterler kapsamında aranan şartlar 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası olmak üzere iki gruba ayrılır.

Engelli Emeklilik Tablosu 4A (2008 ve Öncesi)

İlk sigorta başlangıç tarihleri 1 Ekim 2008 tarihinden önce olan 4A sigortalılarının erken emekliliği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca belirlenen vergi indirimi derecelerine göre düzenlenir. İlk sigorta başlangıç tarihleri 1 Ekim 2008 tarihinden önce olan 4A sigortalılarının erken emekli olabilmeleri için vergi indirimi hakkı elde etmiş olmaları şarttır.

Vergi indirimi, olmadan sadece rapor ile erken emeklilik mümkün olmamakla beraber, bu tarihten önce sigorta girişi olan 4A sigortalılarının sigorta süresi ve prim gün sayısı yönünden erken emeklilik şartlarını uzun uzun anlatmak yerine bütün bilgileri içeren aşağıdaki tablo çok daha açıklayıcı olacaktır.

Emeklilik Tablosu

Engelli Emeklilik Tablosu 4A (2008 ve Sonrası)

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte engellilerin erken emekliliğinde vergi indirimi şartı kaldırılmıştır. İlk sigorta girişi bu tarihten sonra olan 4A sigortalılarının erken emeklilikleri, alacakları engelli sağlık kurulu raporunun kurum sağlık kurulu tarafından değerlendirilmesi ile karara bağlanır. Bu gruptaki 4A sigortalılarının sigorta süresi ve prim gün sayısı yönünden erken emeklilik şartları aşağıdaki tablodaki gibidir.

emeklilik tablosu

Engelli bağ-kur emeklilik şartları nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-kur (4B) sigortalılarının erken emeklilik hakkı bulunmuyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28. maddesi ile artık kendi nam ve hesabına çalışan Bağkur’lu engellilere de bağkur erken emeklilik hakkı tanınmıştır.

Söz konusu 28. maddenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

yaşlılık, malülllük ve ölüm sigortaları primleri bildirilmek kaydıyla 2. fıkra “a” bendine göre yaş şartı aranmadan yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanmaktadır.

Bunu tabloya dökecek olursak aşağıdaki gibi olacaktır:

Bağkur emeklilik tablosu
Bağkur emeklilik tablosu

Engelli memur emeklilik şartları nelerdir?

Engelli memur emeklilik konusunu 2008 öncesi ve sonrası şeklinde iki bölümde incelemek mümkündür.

Engelli Memur Emeklilik Tablosu (2008 ve Öncesi)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı kanuna tabi olarak çalışmaya başlamış olanların erken emeklilik şartları, eski memurların geçiş hükümlerini düzenleyen 5510/geçici 4. maddeye göre belirlenir.

Maddenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir:

“Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az %40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) %50 ila %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) %40 ila %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.”

Engelli Memur Emeklilik Tablosu (2008 ve Sonrası)

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olarak çalışmaya başlamış olan engellilerin erken emeklilikleri yukarıda detaylı olarak açıkladığımız 5510 sayılı yasanın 28. maddesi uyarınca olacaktır.

Engelli emekli başvurusu nasıl yapılır?

Engelli emeklilik başvurusu gerekli şartların tamamlanması ile beraber bağlı olduğunuz il/ilçe Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvurunuzu yapmalısınız. Engelli emeklilik başvuru evrakları alt kısımda yer almaktadır.

 • Emeklilik Talep Formu
 • Emeklilik Tahsis Formu
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Sigortalı Hesap Fişi

gerekli evrakların tamamlanması ile beraber engelli emeklilik başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.

Önerilen Yazı
Engelli Hakları Nelerdir 2022?

Engelli Emekli Maaşı Hesaplama

Bu konuda standart bir rakam yoktur. Normal maaş hesabında olduğu gibi vergi indirimi ile erken emeklilikte bağlanacak maaş için de prime esas kazanç tutarı çok önemlidir. Yalnızca erken emeklilikte düşük prim gününden kaynaklanan aylık bağlama oranı kaybının önüne geçmek için engellilere pozitif ayrımcılık uygulanmakta, maaşları normal emekli oluyormuş gibi, sağlıklı insanlara uygulanan minimum prim gün sayısı ve buna bağlı olarak aylık bağlama oranı ile hesaplanmaktadır.

SGK Engelli Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı hesabı için SGK’nın resmi web sitesinde bir hesaplama uygulaması bulunmaktadır.

4A SGK Engelli Emekli Maaşı Hesaplaması

Hizmet akdi ile çalışanlar (4a) emeklilik maaşını hesaplamak için alt kısımda yer alan link üzerinden; TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi bilgilerini doldurarak tahmini emeklilik maaşınızı hesaplamak mümkündür.

4A SGK Emekli Aylık Maaş Hesaplama

4C SGK Engelli Emekli Maaşı Hesaplaması

Kamuda çalışanlar (4c) engelli emeklilik maaşını hesaplamak için aşağıda yer alan bağlantı üzerinden; Derece, Hizmet Yılı, Aylık Tarihi, Kademe, Hizmet Ayı, Pay/Payda, Ek Gösterge, Kıdem Yılı, Kad.Taz.Ek Gösterge, Makam Temsil Görev Tazminat Göstergesi, ve İkramiye Yılı bilgilerini girerek tahmini emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.

4C SGK Emekli Aylık Maaş Hesaplama

Engelli emekli maaşı ne kadar?

2022 engelli emekli maaşı, kişinin sigorta kolu ve sigorta başlangıç tarihine göre değişkenlik gösterebilir. Engeli emeklilik durumunda, kişinin sigorta koluna göre, prim ve hizmet süreleri şartlarını sağlamalıdır. 4A sigorta koluna bağlı olan engelli kişilerin 2022 engelli emeklilik maaşı alt taban 3.500 TL’dir.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI2021 Ocak2021 Temmuz2022 Ocak (Alt Taban)2022 Temmuz (Alt Taban)
SSK (2000 ÖNCESİ)2.4202.6243.293 TL4.687 TL
SSK (2000 SONRASI)1.5001.6262.500 TL3.500 TL
BAĞ-KUR (ESNAF)1.7631.9122.500 TL3.500 TL
BAĞ-KUR (TARIM)1.6621.8022.500 TL3.500 TL
emekli maaşı tablosu

Yazar Hakkında

Engellilik alanında araştırmalar yapan, araştırmacı kimliği ile kişi ve kuruluşlara örnek olmaya çalışan, engelli hedef kitlesine engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri doğrudan en hızlı şekilde aktarmaya çalışan blog yazarı ve engelli bir kişidir.

Yorum Yap

Yorumlar (125)

 1. 2 gün önce

  mrblar 1995 ssk girişim mevcut % 51 engelliyim emeklilik şartlarını yani vergi indirimi şartlarını tamamladım raporum onaylandı 5212 gün prim günüm var yaşım 44 sgk dan onay bekliyorum acaba ne kadar maaş alıcam bu arada ms yani multpl skleoroz hastasıyım bana bilgi verebilirmisiniz

 2. 4 gün önce

  Merhabalar hocam, 31.03.2000 doğumluyum %64 engelliyim 08.08.2016 sigorta girişim var şuan vergi indirimi alarak düzenli sigortam da yatıyor sistemden baktığımda 08.10.2031 emeklilik gösteriyor yukarıdaki tabloda da 15 yıl + 3960 gün gösteriyor yani ben 2032 de emekli mi olmuş oluyorum. Emin olmak için size de sormak istedim. Ayrıca engelli olduğumuz için emekli olduğumuzda tekrar çalışabiliyor muyuz diğer emekliler gibi ?

 3. 4 gün önce

  eren abi emeğine sağlık harika bilgiler veriyorsun benim bir sorum olacak ssk girişim 2012 görünüyor ama 2003 2012 yılları arasında bankalarda çalıştım ssk girişim 2003 olarakmı sayılıyor birde hizmet birleştirmesi uzunmu sürer teşekkür ederim

 4. 5 gün önce

  Hocam sormak istediğim 460 gün askerlik yaptım tamamını mı borclansam emekli olabiliyormuyum

 5. 6 gün önce

  Merhaba 52 oranlı raporum var vergi indirimi alıyorum 2004 9 ay SGK girişim var 5600 günüm oldu 2003 de askerlik yaptım ne kadar askerlik borçlanması yaparsam emekliliği hak ederim ilgi ve bilginiz için teşekkür ederim

  • Ramazan Bey emeklilik şartlarınız 20 yıl sigortalılık süresi 4400 prim günü. Emeklilik başvurusu için 1 Yıl 12 Ay sigortalılık süresi 1200 gün önce prim gününüzü doldurmuşsunuz. Askerlik ne kadar yaptıysanız geri çekerek sigorta süresini geri çekebilirsiniz.

 6. 6 gün önce

  Hocam özür dileyerek tekrar sorduğumdan beni affedin… daha önce sgk linkinden sorgulama yaptığımda ek ödeme 220 tl yazıyordu
  Ve 220 x 26 ile çarptığımda ek ödeme de dahil çıkan sonuç maaşımmı oluyor

 7. 6 gün önce

  Merhaba ben 15.03.1985 doğumluyum
  4a 09.10.2001 işe giriş tarihim 2231 prim günü %81 raporum var. 1 de çocuğum var.
  Ne zaman emekli olurum ve doğum indiriminden nasıl faydalanabilirim, ne kadar ödemeliyim? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • Selvi hanım emeklilik şartlarınız 15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim günü. Emeklilik başvurusu için Sigortalılık Süresi Tamamlanmış 1369 prim günü gerekmektedir. Kalan primleriniz için doğum borçlanması yapabilirsiniz fakat yeterli olmayacaktır.

 8. 1 hafta önce

  Hocam merhaba ben 03.08.2022 de emeklilik için dilekçemi verdim.
  E devlette aylık başlangıç tarihi 01.09.2022 görünüyor. Emekli tahsis numaramın sonu 0 olduğu için 26.09.2022 de bankaya gittim bir tutar yatmış onu çektim ancak 170 arayıp sorduğumda 15.09.2022 de günlük birikmiş ödeme altında sgk yatırmış dediler. Benim anlamadığım yatırılan tutar kaç günden yatırılmıştır.

  • Zeynel Bey, emeklilik maaşınızda ek ödeme tutarı ne görünüyor bizimle paylaşırmısınız?

   • 1 hafta önce

    Hocam emeklilik kaydı oluştuktan sonra sgk linki üzerinden hesapladığımda ek ödeme tutarı 200-250 arası yazıyordu ancak şu anda
    e devlette ne maaş görünüyor ne de ek ödeme tutarı

   • Zeynel Bey ek ödeme tutarı e-devletiniz de görüldüğü zaman görünen rakamı 25 ile çarpın alacağınız emekli maaşınızın rakamıdır.

   • 7 gün önce

    Hocam valla e devlette ek ödeme gözükmüyor ama sgk linkinden sorduğum ekran görüntüsünü almıştım orda 220 tl yazıyor

Bir cevap yazın