İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Engelli

Engellilerin Yaşadığı Sorunlar Nelerdir?

Engelli kişiler ister fiziksel, ister zihinsel olsun engelliliğin her türü onu yaşayan kişiyi ve yakın çevresini ciddi biçimde etkilemektedir.


+ - 0

Engelli bireyin kendisi dışında ona bakmaktan sorumlu olan aile bireyleri de bu yükümlülükleri nedeniyle kimi zaman sosyal hayattan soyutlanmakta ve sosyal dışlanmayla karşı karşıya kalabilmektedirler.

Toplumun Engellilik Sorunu

Sağlıklı bir bireyin böyle bir durumu tam olarak kavraması ya da kendisini engelli kişilerin yerine koyabilmesi çok zor olsa da engellilerin sorunları konusunda bilgi sahibi olmaya çalışmak ve onları mümkün olduğunca anlamak için çaba göstermek; kendini içinde yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorunlu hisseden herkesin görevidir. Bunun aksine engellileri sosyal hayattan dışlamak veya sorunlarına duyarsız kalmak, yaşamları zaten son derece zor olan bu kişilere bir darbe daha vurmak anlamına gelecektir.

Engellilerin Yaşadığı Sorunlar, Karşılaştığı Sorunlar Nelerdir ?

Engellilerin yaşadığı sorunlar sosyal ve fiziksel olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Bu sorunlardan fiziksel olanlar; kişinin sahip olduğu engellilik durumu nedeniyle yaşadığı ve genellikle yaşamsal ihtiyaçlarını zorlanmadan, tek başına giderememe şeklinde ortaya çıkarlar. Kol, bacak gibi yaşamsal faaliyetlerimizin birçoğunu gerçekleştirmemizi sağlayan dış organlarda meydana gelen kesilme, kopma, işlevsizlik veya uzuv kayıpları bu tarz fiziksel sorunlara neden olabilmektedirler.

Bu gibi engellilik türleri kişinin başkalarının bakımına belli bir süre boyunca ya da ömür boyu ihtiyaç duymasına neden olurlar. Görme bozukluğu ya da sağırlık gibi çevredeki fiziksel dünyayı anlamaya engel olan problemler için de aynı durum söz konusudur. Bu tarz engellerin kişinin yaşamını etkileme düzeylerini minimuma indirmek için ise oldukça geniş çaplı çalışmalar yapılarak engelli dostu kimi uygulamaların hayata geçirilmesi gerekir. Görme engelliler için yay trafiğinin belirli noktalarına yerleştirilen ve onları kimi tehlikelere karşı uyarmayı ve yönlerini bulmayı kolaylaştırmayı hedefleyen hissedilebilir yüzey uygulamaları bu tarz önlemlere verilebilecek en iyi örneklerdendir.

Engelli kişilerin yaşadığı sıkıntılar, engelli kişinin fiziksel zorluklar nedeniyle günlük aktivitelerini gerçekleştirme de ve sosyal hayata katılma da çeşitli sorunlar yaşayan engelli bireyler, çoğu zaman bu problemlerin yanında toplumun engelli algısından ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan sosyal nitelikli sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Engelliler için yeterli maddi desteğin, sağlık hizmeti ve bakım desteklerinin sağlanmaması engellilerin yaşadığı sorunlar arasında en önemlilerinden biridir. Bunun yanında sağlıklı bireylere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yetersizliği nedeniyle engellilerin toplumda sakınılması gereken, sorunlu bireyler gibi algılanmaları durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu durumda engelli bireyin bakımı ve maddi yükü tamamen aile içerisinde karşılanmakta, hatta kimi zaman birey aile içerisinde bile dışlanmaya ve kötü muameleye maruz kalabilmektedir. Ayrıca bireyin çalışma, eğitim görme, sokağa çıkma, sosyal bir çevre içine girme gibi hak ve ihtiyaçları da baskılanmaktadır.

Engellilerin yaşadıkları sorunlar; sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak toplumun tamamına bölüştürülmeli ve kesinlikle aile kurumunun dar sınırları içerisinde çözümsüzlüğe mahkum edilmemelidir. Engelliliğin bir gün herkesin başına gelebilecek bir durum olduğu gerçeği tüm toplumlarca, ulusal ve uluslararası düzeydeki resmi kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerince benimsenmeli ve engellilerin hem fiziksel, hem de sosyal sorunlarının en aza indirilmesi için gerekli çaba gösterilmelidir.

Yazar Hakkında

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan üniversite tezini "fiziksel engellilerin yaşadıkları sorunlar" konulu araştırma yazısı hazırlamıştır. STK ve kuruluşların gönüllü etkinliklerine katılmış ve erişilebilirlik ve engellilik konularında eğitimler almıştır.

Yorum Yap