İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Diğer

Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Fazla mesai hesaplaması nasıl yapılır, hafta sonu mesai hesaplaması nasıl yapılır, resmi tatillerde mesai hesaplaması nasıl yapılır, tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.


+ - 0

Fazla mesai hesaplaması nasıl yapılır? Hafta sonu mesai hesaplaması nasıl yapılır? Resmi tatillerde mesai hesaplaması nasıl yapılır? tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve hepsi yazımızın devamında yer almaktadır.

Fazla mesai Nedir?

İş kanunun 41. maddesi kapsamında kanunda belirtilen koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati geçen durumlara fazla çalışma denir. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi haftanın günlerine eşit olarak bölünmesi ile uygulanmaktadır. Çalışma şekli nasıl olursa olsun, haftalık 45 saati geçmesi durumunda her saat fazla mesai olarak isimlendirilir.

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş (45) saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Fazla Mesai Hesaplaması 2021

Anayasa’nın 50. Maddesinde: “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. İfadesi geçmektedir.

Hafta sonu mesai hesaplaması nasıl yapılır?

İşveren bir işçiyi hafta tatilinde (tatil gününde) çalıştırmadan önce yazılı sözleşmesinde konu ile ilgili onay almak zorundadır. İşçiden ilk yazılı sözleşmesinde yazılı onayını almaması halinde daha sonra ek bir yazı düzenleyerek hafta tatili ile ilgili onay almak zorundadır. İşçiyi hafta tatilinde çalıştırması durumunda işçinin normal çalışma ücretine, fazla mesai ücretini yansıtmak zorundadır.

Hafta sonu mesai hesaplama örneği

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli (%50) yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Hafta sonu mesai hesaplama 45 saati aşması durumunda;

  • İşcinin Brüt Ücreti : 3.000 TL
  • Saatlik ücreti : 3.000 TL / 225 saat = 13.33 TL
  • İşcinin 12 saat mesai yaptığını varsayalım;
  • 12 saat x 13.33 TL x 1,5 (%50) = 239.94 TL fazla çalışma ücreti hak eder.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır.

Hafta içi mesai hesaplaması nasıl yapılır?

Fazla sürelerle çalışmalarda, çalışanın her 1 saat fazla çalışma yapması durumunda verilecek ücreti normal çalışma ücretinin saat başı üzerine (%25) yükseltilmesiyle ödenmektedir.

Hafta içi mesai hesaplama örneği

Hafta içi mesai hesaplama 45 saati aşmaması durumunda;

  • İşcinin Brüt Ücreti : 3.000 TL
  • Saatlik ücreti : 3.000 TL / 225 saat = 13.33 TL
  • İşcinin (Haftalık 45 saati aşmadığı) fakat ek olarak 12 saat mesai yaptığını varsayalım;
  • 12 saat x 13.33 TL x 1,25 (%25) = 199.95 TL fazla çalışma ücreti hak eder.

Pazar mesai hesaplama nasıl yapılır?

Çalışan hafta tatilinde fazla çalışma yapması durumunda %50 olarak zamlı ödeme yapılmalıdır. Fakat fazla mesaiden farklı olarak hafta sonu tatilinde çalışana (2,5) günlük ücret ödenmelidir. Sebebi ise; Çalışan kişi hafta tatilinde çalışmadan bir günlük ücret hak etmektedir. Ek olarak yukarıda belirtilen şekilde ücret eklenecektir. Örneklendirmek gerekirsek; pazar mesai yapan kişinin alacağı ücret (100+100+50) şeklinde fazla çalışma ücreti alacaktır.

İşçiyi hafta tatilinde çalıştırması durumunda işçinin normal çalışma ücretine %150 zamlı olarak fazla mesai ücretini yansıtmak zorundadır.

Resmi tatilde mesai ücreti ne kadar?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesi gereğince; İşciler, resmi tatiller, ulusal bayramlar ve genel tatil günlerinde çalışmazlarsa, çalışmadıkları günün ücretlerini tam olarak almaktadır. Fakat resmi tatillerde çalışması durumunda her gün için 1 günlük ücret ödenir. Özetle belirtirsek resmi tatillerde çalışan kişiler 1+1 (2 Günlük) ücret hak eder.

Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük (%100) ücreti ödenir.

Yukarıda açıklandığı üzere hafta tatilinde çalışan işçiye, haftalık 45 saatlik çalışmayı tamamlayan süre için, çalışmaksızın hak ettiği normal ücretine ilaveten “fazla sürelerle çalışma ücreti” olarak %25 zamlı ücret ve bunu aşan “çalışma süreleri” için ise “fazla çalışma ücreti” olarak %50 zamlı ücret ödenir.

Yazı Kaynakları
4857 Sayılı İş Kanunu

Yazar Hakkında

Engellilik alanında çalışmalar yapan, araştırmacı kimliği ile kişi ve kurumlara örnek olmaya çalışan, engelli hedef kitlesine engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri doğrudan en hızlı şekilde aktaran blog yazarı ve engelli bir kişidir.

Yorum Yap