Esmer Burak - İstanbul - %73 bipolar ruhsal ve duygusal engelliyim maddi destek ihtiyacım varİrfan Önal - İstanbul - %42 engelli bir kişiyim, iş arıyorum ihtiyacım var.Mustafa, Kakender - İstanbul - %77 ağır engelli bir bireyim, ayni yada nakdi yardıma ihtiyacım var, desteklerinizi bekliyorum.Zehra kaya - Adana - Yüzde 48 engelliyim bebeğim doğacak 1 ay sonra bebeğim için her türlü yardıma ihtiyacım vardır lütfen yardımcı olunSerhat Can Bozdağ - Şanlıurfa - %59 engelliyim yürümekte zorlaniyorum yürürken aksiyorum bir elektrikli motorlu bisiklet istiyorum.

Biz Olmadan, Bizim için Asla!

İş Göremezlik Rapor Parası Ne Kadar

İş göremezlik rapor parası almak için kişinin fiziksel ve ruhsal problemleri nedeniyle engel olan durumu raporlanması gerekir. 2 gün ve üzeri süreler için kişiye iş göremezlik rapor parası verilmektedir. 5510 sayılı kanun kapsamında gerekli koşullar net şekilde belirtilmiştir. İş göremezlik raporu nasıl alnır, İş göremezlik rapor parası şartları nelerdir sizler için araştırdık.
İş Göremezlik Rapor Parası Nedir

İş göremezlik raporu, kişinin fiziksel, ruhsal vb. durumlarından ötürü uzman bir doktordan çalışamadığına dair onaylı bir rapor alması sonucunda raporlu günün sayısı kadar çalışmayarak bu günlere düşen rapor parasını alabilmesi durumudur. Rapor almış olan kişi maaşını işverenden değil, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alır.

İş Göremezlik Parası Almanın Şartları Nelerdir

İş Göremezlik rapor parası alma şartları incelemek gerekirsek 3 ana bölüme ayırabiliriz. İş kazası, doğum ve hastalık sebebiyle alınan iş göremezlik raporu şartlarını kısaca inceleyebiliriz.

Doğum Halinde İş Göremezlik Parası Alma Şartları

Doğum durumunda iş göremezlkik rapor parası almak için ;

  • Doğum yapılan günden önceki en az 1 sene içerisinde en az 90 günlük primin ödenmiş olması
  • Hamileliğin en geç 32. haftasında uzman bir doktordan rapor alınmış olması
  • İşgöremezlik onay işleminin işveren tarafından onayı

Hamilelik sebebi ile işgöremezlik ödeneği doğum öncesi 56 gün, doğum sonrası 56 gün olarak toplamda iki kez verilmektedir. Her bir güne düşen miktarın hesabı şu şekildedir: Doğumdan önceki 3 ayın brüt maaşı hesaplanır ve bu maaş 3 aydaki toplam gün sayısına bölünür. Daha sonra bu tutarın 2/3’ü hamilelik nedeniyle işgöremezlik raporu alan kişilere ödenir.

Hastalık Halinde İş Göremezlik Parası Alma Şartları

Hastalık durumunda iş göremezlkik rapor parası almak için ;

  • Hastalık halinde alınan raporun tarihinden önceki en az 90 gün SSK primi ödenmiş olmalı
  • İşgöremezlik onay işleminin işveren tarafından onayı

Verilen rapor süresi 1 ya da 2 günlük ise bu günler için işgöremezlik parası verilmez. Eğer kişi yatarak tedavi olursa rapor aldığı tarihten önceki 3 ayın toplam brüt maaşı hesaplanır ve 3 ay içindeki toplam gün sayısına bölünür. Bu tutarın yarısı yatarak tedavi gören hasta kişiye ödenir. Hasta kişi yatarak tedavi görmemişse bu tutarın 2/3’ü ayakta tedavi gören kişiye ödenir.

İş Kazası Halinde İş Göremezlik Parası Alma Şartları

İş Kazası durumunda iş göremezlkik rapor parası almak için ;

  • İş kazası nedeniyle iş göremezlik parası almak için 90 günlük prim ödeme şartı aranmaz.
  • İş kazası nedeniyle 1 gün rapor alınsa bile iş kazası geçiren kişiye ödeme yapılır.
  • İş kazası geçiren kişinin çalışamadığına ve iş kazası geçirdiğine dair yetkililere bildirimde bulunması gerekir.

İş kazası geçiren kişinin kazadan önceki brüt maaşı hesaplanır ve 3 ay içindeki çalışılan gün sayısına bölünür. Eğer kişi ayakta tedavi görürse bu tutarın 2/3’ü, yatarak tedavi görüyorsa tutarın yarısı iş kazası geçiren kişiye ödenir.

İşgöremezlik Onay İşlemleri Nasıl Olur

Öncelikle kişi tam tescilli bir sağlık kurumundan durumu ile ilgili rapor almalıdır. Alınan rapor hem işverene ve SGK’ye onaylatılmalıdır.

Geçici İş Göremezlik (İstirahat) Raporu Nedir

Rapor Parası Ne Kadar 2021

2021 rapor parası asgari ücretli çalışan kişiler üzerinden hesaplaması kişinin aldığı rapor gün sayısına göre değişiklik gösterebilir. 2 gün ve altı hastalık nedeniyle alınan raporlara ödeme yapılmamaktadır.

Asgari Ücretli Rapor Parası Ayakta Yatış
1 Günlük 79,50 TL 59,63 TL
3 Günlük 238,50 TL 178,88 TL
5 Günlük 397,50 TL 298,15 TL
7 Günlük 556,50 TL 417,38 TL
10 Günlük 636,00 TL 477,04 TL
20 Günlük 1431,00 TL 1073,34 TL
30 Günlük 2226,00 TL 1669,64 TL

İş Göremezlik Rapor Parası Hesaplaması

Rapor parası hesaplaması İş göremezlik raporu alınan tarih öncesi 3 aylık brüt kazancınız son 3 gün sayısı ile bölünerel çıkan sayının 1/2 yatarak tedavilerde 2/3 ise ayakta tedavilerde 1 günlük rapor parası olarak ödenmektedir.

1 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2021

Asgari ücret ile çalışan bir kişi iş göremezlik raporu alması ve ayaktan tedavi görmesi durumunda 1 günlük 79,50 TL yatış alması durumunda 59,63 TL ödenmektedir.

3 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2021

Asgari ücret ile çalışan bir kişi iş göremezlik raporu alması ve ayaktan tedavi görmesi durumunda 3 günlük 238,50 TL yatış alması durumunda178,88 TL ödenmektedir.

5 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2021

Asgari ücret ile çalışan bir kişi iş göremezlik raporu alması ve ayaktan tedavi görmesi durumunda 5 günlük 397,50 TL yatış alması durumunda 298,15 TL ödenmektedir.

7 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2021

Asgari ücret ile çalışan bir kişi iş göremezlik raporu alması ve ayaktan tedavi görmesi durumunda 7 günlük 556,50 TL yatış alması durumunda 417,38 TL ödenmektedir.

10 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2021

Asgari ücret ile çalışan bir kişi iş göremezlik raporu alması ve ayaktan tedavi görmesi durumunda 10 günlük 636,00 TL yatış alması durumunda 477,04 TL ödenmektedir.

15 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2021

Asgari ücret ile çalışan bir kişi iş göremezlik raporu alması ve ayaktan tedavi görmesi durumunda 15 günlük 1192,5 TL yatış alması durumunda 1033,50 TL ödenmektedir.

20 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2021

Asgari ücret ile çalışan bir kişi iş göremezlik raporu alması ve ayaktan tedavi görmesi durumunda 20 günlük 1431,00 TL yatış alması durumunda 1073,34 TL ödenmektedir.

30 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2021

Asgari ücret ile çalışan bir kişi iş göremezlik raporu alması ve ayaktan tedavi görmesi durumunda 30 günlük 2226,00 TL yatış alması durumunda 1669,64 TL ödenmektedir.

İş Göremezlik Rapor Parası Nereden Çekilir

Rapor parası, PTT şubeleri tarafından ödenmektedir. Rapor parası alacak kişilerin kimlik belgeniz ile beraber PTT şubelerine gitmelidir. Rapor parası yatırılan kişilerin 2 ay içerisinde parasını çekmelidir. Rapor parası çekilmeyen para SGK'ya iade edilir.

Yorum Yapın

Puan Verin :