1. Anasayfa
 2. Diğer

Sosyal Yardımlaşma Para Yardımı Nasıl Alınır?

Sosyal yardım; maddi imkânsızlıklar içerisinde olup, hayatını idame ettirebilmek için gerekli maddi şartları sağlayamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin belirli şartlarda, belirli zamanlarda ve belirli miktarlarda yaptığı ayni ve nakdi yardımlardır. 


0
Whatsapp Kanalı - Masaüstü

Sosyal yardım; maddi imkânsızlıklar içerisinde olup, hayatını idame ettirebilmek için gerekli maddi şartları sağlayamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara devletin belirli şartlarda, belirli zamanlarda ve belirli miktarlarda yaptığı ayni ve nakdi yardımlardır.  Bu sosyal devlet anlayışı doğrultusunda devletin vatandaşlarına karşı bir yükümlülüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet eliyle verilen sosyal yardımlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılık etmekte, yardımları vakıf tarafından ödenmektedir.  

Sosyal Yardımlaşma Destek Türleri Nelerdir? 

Sosyal Yardımlaşma destek türlerini ayni yardımlar ve nakdi yardımlar olarak iki ana grupta inceleyebiliriz.  Ayni yardımlar; erzak yardımı, yakacak yardımı, engelli ihtiyaç yardımları, eğitim materyali yardımı ve benzeri yardımlardır.  Bizim başlığımız Sosyal yardımlaşma para yardımı olduğuna göre biz bu yazımızda nakdi yardımlara değineceğiz. 

Sosyal Yardımlaşma Nakdi Destek Türleri Nelerdir ?

Sosyal Yardımlaşma Vakfı ihtiyaç sahiplerini durumlarına ve ihtiyaçlarına göre sınıflandırarak çok çeşitli isimler altında nakdi yardımlarda bulunmaktadır.  Bunlara temel bilgileriyle kısaca göz atalım.

Doğum Yardımı

15 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra canlı doğum yapan Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine yapılan bir yardımdır. Başvuruyu anne yapar. 2022 doğum  yardımı güncel yardım miktarları birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, ve üçüncü çocuk için 600 TL şeklindedir. 

Çoklu Doğum Yardımı

İkiz ya da üçüz şeklinde tek doğumda birden fazla çocuğun dünyaya geldiği muhtaç ailelere çocuklar 2 yaşını doldurana kadar aylık 150 TL nakdi yardım yapılır. Muhtaçlık kriteri 3294 sayılı kanun hükümlerince değerlendirilir. 

Eşi Vefat Eden Kadınlar İçin Düzenli Nakdi Yardım 

Hane içerisinde sosyal güvencesi olan kimse bulunmayan, 3294 sayılı kanuna göre ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve resmi nikahlı son eşini kaybetmiş bulunan kadınlara yapılan nakdi yardımdır.

Öksüz ve Yetim Yardımı

3294 sayılı kanuna göre ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, anne, baba ya da ikisi de vefat etmiş bulunan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. 

Muhtaç Asker Ailesi Düzenli Nakit Yardımı 

Askerlik görevini ifa etmekte olan askerlerimizin, 3294 sayılı yasa hükümlerince ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerini, askerlik süresince destekleme amaçlı nakdi yardımdır.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı kanun hükümlerince muhtaç olduğu tespit edilen asker çocuklarına yapılan nakdi yardımdır.

Terör Zararı Yardımı

Vuku bulan terör olayları sonucu zarar gören kişilerin barınma, gıda ve giyim gibi acil ihtiyaçları için yapılan nakdi yardımdır. Miktarı duruma göre Sosyal Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti tarafından değerlendirilerek belirlenir, en fazla hane başına 1.200 olabilmektedir.

Elektrik Tüketimi Desteği

3294 ve 2022 sayılı yasalar kapsamında düzenli sosyal destek alan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturaları için yapılan destek ödemesidir miktarları hane içerisindeki Kişi sayısına göre değişmektedir.

Elektrik İndirimi Desteği
 • 2 kişilik hane için 75 kwh 
 • 3 kişilik hane için 100 kwh 
 • 4 kişilik hane için 125 kwh 
 • 5 kişi ve daha kalabalık hane için 150 kwh tutarı kadar aylık nakdi destek sağlanır.  

Yaşlılık Aylığı

Kendisi ve eşinin gelirleri dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucu kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3 ünden az olan 65 yaşını doldurmuş kişilere ödenen nakdi yardımdır. 

DönemTutar
2020/1.Dönem671,5 TL
2020/2. Dönem711,5 TL
2021/1.Dönem763,67 TL
2021/2.Dönem828,21 TL
2022/1.Dönem1084,54 TL

Engelli Aylığı

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri, net asgari ücretin 1/3 ünden az olan, en az %40 oranında engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen engelli vatandaşlara ödenen aylık nakdi yardımdır.

nemOranTutar
2020/1.Dönem%40-69537,07 TL
2020/1.Dönem%70+805,61 TL
2020/2.Dönem%40-69567,96 TL
2020/2.Dönem%70+851,95 TL
2021/1.Dönem%40-69609,61 TL
2021/1.Dönem%70+914,42 TL
2021/2.Dönem%40-69661,13 TL
2021/2.Dönem%70+991,69 TL
2022/1.Dönem%40-69865,75 TL
2022/1.Dönem%70+1298,63 TL

Engelli Yakını Aylığı

18 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, hanede kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3 ünden az olan veli ya da vasiye ödenen aylık nakdi yardımdır.

Evde Bakım Aylığı 

En az %50 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olup tek başına hayatını idame ettiremeyecek ve kendi öz bakımını yapamayacak durumda olan ağır engelli vatandaşlar için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenmekte olan yardımdır. 
Evde bakım aylığında muhtaçlık sınırı net asgari ücretin 2/3 ü kadardır. 

DönemTutar
2020/1.Dönem1.460,61 TL
2020/2.Dönem1.544,61 TL
2021/1.Dönem1.657,86 TL
2021/2.Dönem1.797.97 TL
2022/1.Dönem2354,45 TL

Sosyal Yardımlaşma Faydalanma Şartları Nelerdir ?

Yukarıda her yardım konusu içinde yer alan maddelerde sosyal yardımdan  faydalanma şartlarına yer verilmiştir.

Sosyal Yardım Başvurusu Nereye Yapılır ?

En sonda değindiğimiz evde bakım aylığı için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlüklerine, diğer tümü için ise il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları başvuruda bulunarak yapılır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

Engellilik alanında araştırmalar yapan, araştırmacı kimliği ile kişi ve kuruluşlara örnek olmaya çalışan, engelli hedef kitlesine engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri doğrudan en hızlı şekilde aktarmaya çalışan blog yazarı ve engelli bir kişidir. Engelli hakları, erişilebilirlik, SGK ve ilgili mevzuatlar konularında bağımsız danışmanım.

Yazarın Profili