1. Ana Sayfa
 2. Sosyal Yardımlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları 2022

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımları nelerdir, ayni yardımlar, nakdi yardımlar, afet yardımları, yakacak yardımı, şartlı eğitim yardımı, engelli aylığı, yaşlılık aylığı, barınma yardımı, dul aylığı nasıl alınır hepsi yazımızın devamında.


0

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları, illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, kısaca SYDV, yardıma ihtiyacı olan ve muhtaç kimselere 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yardımlar yapmaktadır.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımları nelerdir?

Vakıflar, Başkanlığını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın yaptığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun yönetimindeki fonun muhtaç kişilere aktarılmasından bizzat sorumludur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları şu şekilde gruplayabiliriz:

 • İstihdam Yardımları
 • Nakdi Yardımlar
 • Afet Destekleri
 • Eğitim Yardımları
 • Yakacak Yardımı (kömür)
 • Gelir Getirici Proje Destekleri
 • Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımı
 • Engelli ihtiyaç Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları kapsamında yapılan düzenli yardımlar şu şekildedir;

 • Engelli Aylığı
 • Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardımlar
 • 65 yaş (Yaşlılık Aylığı)
 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardımlar
 • Öksüz Yetim ve Asker Çocuğu Yardımı

Ayni ve nakdi yardımlar nelerdir?

SYDV’ler tarafından yoksul ve muhtaç vatandaşlara yapılan genel yardımlardır. Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı hanelere yardıma muhtaç hanenin başvuru dilekçesini vermesiyle bir defaya mahsus olarak yapılan, sürekli olmayan parasal yardımlardır.

Ayni ve Nakdi Yardım Başvuru Evrakları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu
 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Gıda yardımı nelerdir?

İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere yılda iki kez yapılan ayni nitelikli yardımlardır.

Gıda Yardımı Başvuru Evrakları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu
 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Önerilen Yazı
Erzak Yardımı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Yakacak (Kömür) yardımı nelerdir?

2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmeleri’nden sağlanan kömür muhtaç ailelere yapılan kömür yardımı ayni nitelikli yardımlardır.

Yakacak (Kömür) Yardımı Başvuru Evrakları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu
 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Önerilen Yazı
Devlet Yakacak Yardımı Desteği Nasıl Alınır 2022?

Barınma yardımı nelerdir?

Oturalamayacak derecede eski, kötü ve bakımsız yerlerde ikamet eden yoksul vatandaşlara evlerinin onarımı, çok kötü durumda olanların ise yıkılıp yeniden yapımı için nakdi ya da ayni olarak yapılan yardımlardır.

Barınma Yardımı Başvuru Evrakları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu
 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Barınma ihtiyaç Raporu

Eğitim yardımı nelerdir?

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve yoksulluğun nesilden nesile aktarılan adeta bir yazgı olma durumunun önüne geçebilmek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu’nun büyük bir kısmı eğitim yardımlarına ayrılmaktadır. İhtiyaç sahibi ailelerdeki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine defter, önlük, ayakkabı, kırtasiye malzemesi gibi temel okul ihtiyaçlarına yönelik yapılan yardımlardır.

Eğitim Yardımı Başvuru Evrakları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu
 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi

Şartlı eğitim yardımı nelerdir?

Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere okuma çağına gelmiş çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan ve çocuklar okula gittikleri sürece devam eden, hane içinde özellikle anneye verilen parasal yardımlardır.

Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Evrakları

 • SYDV Şartlı Eğitim Başvuru Formu
 • Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Çocukların Kimlik Fotokopisi

Şartlı sağlık yardımı nelerdir?

İhtiyaç sahibi ailelerde özellikle anne adına 0-6 yaş grubu çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrolüne götürmeleri şartıyla verilen parasal yardımlardır. Ayrıca gebe bayanlara gebelik süresince düzenli olarak muayene olmaları ve doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri şartıyla bu yardım programı kapsamında yardım yapılmaktadır.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Evrakları

 • Şartlı Sağlık Yardım Başvuru Formu
 • Çocukların Kimlik Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Engelli ihtiyaç yardımı nelerdir?

Tekerlekli sandalye, protez, işitme ve konuşma cihazı gibi özürlülerin topluma uyumunu kolaylaştıran ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan yardımlardır.

Engelli İhtiyaç Yardımı Başvuru Evrakları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu
 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Medikal Malzeme Kullanımı Sağlık Raporu

Afet yardımı nelerdir?

Sel, deprem, yangın gibi doğal afetlerden zarar görmüş kişilere yapılan ayni ve nakdi nitelikli Sosyal Yardımlaşma Vakfı yardımlarıdır.

Afet Yardımı Başvuru Evrakları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu
 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Hasar Tespit Raporu

Proje destek yardımları nelerdir?

Çalışabilir ve üretebilir bir toplum yaratmak gayesiyle ihtiyaç sahibi ve yoksul vatandaşlara iş kurmaları, toplum için yararlı işler yapmaları ve istihdam sağlamaları; kurum ve kuruluşlara da sosyal yardım ve istihdam projeleri geliştirmeleri amacıyla yapılan yardımlardır.

Gelir Getirici Proje Desteği

Sosyal ve ekonomik olarak yoksunluk için bulunan kişilere kendisine ve topluma faydalı olmaları amacıyla kentte iş kurmaya, köyde ise yöreye uygun sürdürülebilir faaliyetlere yönelik olarak gelir getirici projelere yapılan parasal yardımlardır.

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) Desteği

Ekonomik açıdan kötü durumda olan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine hayvancılık alanında yapılan desteklerdir.

Proje Destek Programları Başvuru Evrakları

 • Fayda Sahibi Başvuru Formu
 • Proje Hazırlama Formatı
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Proje Başvuru Formu
 • Proje Tecrübe Kanıtlama Belgesi

İstihdam Yardımı (SYDV)

Meslek edindirme amacıyla ilgili kişilere İŞKUR ile ortak olarak yapılan desteklerdir.

Geçici İstihdam Proje Desteği

İŞKUR ile yapılan ortak çalışma sonucu kısa süreli işlerde SYDV bünyesinde kayıtlı kişilerin çalıştırmasına yönelik bir programdır.

İstihdam Yardımı Başvuru Evrakları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu
 • Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İletişim Numaraları

Nakdi yardımlar nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları maaş şeklinde, kişinin ilgili yardım için şartlarının uygunluğu devam ettiği sürece sürekli olarak banka hesabına yatmaktadır.

Engelli aylığı yardımı nedir?

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereği 65 yaş ve üzeri yaşlılara, 18 yaşından büyük özürlülere ve 18 yaşından küçük özürlü yakını bulunanlara verilen maaştır.

Engelli Aylığı Başvuru Evrakları

 • Fayda Sahibi Başvuru Formu
 • Engelli Raporu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Araştırma İzin Belgesi
 • Gelir Durum Tespit Raporu
Önerilen Yazı
Engelli Maaşı Şartları Nedir, Ne Kadar Oldu 2022?

Dul aylığı yardımı nedir?

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik olarak aylık ödenen olarak iki ayda bir hesaplarına yatırılan ödemelerdir.

Yaşlılık aylığı yardımı nedir?

65 yaşını doldurmuş kimsesiz ve muhtaç durumda olan vatandaşlar için gerekli olan kriterlerin sağlanması durumunda yaşlı ve güçsüz vatandaşlara bağlanan ödenek türüdür.

Yaşlılık Aylığı Başvuru Evrakları

 • Fayda Sahibi Başvuru Formu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Araştırma İzin Belgesi
 • Gelir Durum Tespit Raporu

Ayrıca; Engelli Yakını Aylığı, Muhtaç Asker Aile Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Öksüz Yetim Çocuk Yardımı, Elektrik Tüketim Desteği, Kronik Hastalık Yardımı, Çocuk Doğum Yardımı yapılmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımı nasıl alınır?

Sosyal yardımlardan faydalanmak için en önemli kriter muhtaç durumda olmak, dar gelirli durumda olmak ve ihtiyaç sahibi olmaktır. Bu tür yardımlardan faudalanmak için il / ilçenizde bulunan valilik ya da kaymakamlıklara başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz sonrasında değerlendirme  Muhtaçlığı Mütevelli Heyet Kararı vermektedir.

Yazı Kaynakları
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Engellilik alanında araştırmalar yapan, araştırmacı kimliği ile kişi ve kuruluşlara örnek olmaya çalışan, engelli hedef kitlesine engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri doğrudan en hızlı şekilde aktarmaya çalışan blog yazarı ve engelli bir kişidir.

Yorum Yap