1. Ana Sayfa
  2. Diğer

Hastane Muayene Ücretleri Ne Kadar 2022?

Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar, özel hastane muayene ücreti ne kadar, özel doktor muayene ücreti ne kadar, profesör muayene ücreti ne kadar yazımızda.


0

Hastane muayene ücretleri, kişilerin sigortalılık durumları, alınan sağlık hizmeti, sağlık kuruluşları ve daha birçok kritere göre değişkenlik göstermektedir. Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar, özel hastane muayene ücreti ne kadar, özel doktor muayene ücreti ne kadar, profesör muayene ücreti ne kadar tüm detayları ile sizler için araştırdık.

2022 yılı özel hastaneler, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, araştırma hastanelerinde muayene olmanız durumunda ödeyeceğiniz muayene ücretleri alt kısımda yer almaktadır. SGK tarafından belirlenen hastane muayene ücretleri özel ve devlet hastanelerine göre farklılık gösterebilir.

Hastane ücretleri internet ve diğer kaynaklardan araştırılarak belirtilmiştir. (Hastane ücretleri, hastanelere göre küçük miktarlarda değişiklik gösterebilir.)

2022 Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olmanız durumunda devlet hastaneleri muayene ücreti 6 TL gibi bir ücreti bulunur. Bu ücret SGK çalışanı iseniz ilaç alırken, emekli iseniz maaşınızdan kesilmektedir. Ayrıca yeşil karta sahip kişilerden muayene ücreti kesilmez.

2022 Devlet hastanesi ameliyat fiyatları ne kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmanız durumunda devlet hastanelerinde uygulanacak ameliyatlarda bazı durumlarda ücret alırnırken, bazı ameliyatlarda herhangi bir ücret alınmaz. Fakat SGK kaydınız olmaması durumunda yapılacak ameliyatlara göre ücret talep edilmekle beraber operasyonun türü ve operasyonu yapacak doktora göre ücret durumu değişmektedir.

Devlet hastanesi ameliyat ücretleri hastanelere göre değişkenlik gösterebilir.

AmeliyatSGK Kapsam Tutarı
Dizdeki Menisküs Ameliyatı1.202,69 TL
Açık Safra Kesesi Ameliyatı777,69 TL
Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı1.026 TL
Kalça Eklemi Protezleri2.646 TL
Kısırlık Tedavisi Ameliyatı370,76 TL
Açık Prostat Ameliyatı1.482,70 TL
Katarak ve Lens İmplantasyonu594 TL
Geniz Eti Ameliyatı346,03 TL
Apandisit Ameliyatı432 TL
Varis AmeliyatıSağlık güvencesinin varlığı durumunda ücretsizdir.
Koroner By-PassHayat kurtaran ameliyatlar arasında yer alması sebebiyle ücretsizdir.
Sezaryen486 TL (Sağlık güvencesi varsa daha düşük bir ücret alınır.)
Normal Doğum432 TL (sağlık güvencesi varsa ücretsizdir.)
Hemoroid Ameliyatı488,48 TL
Bademcik Ameliyatı617,88 TL

İlave Ücret Hesaplama

2022 Devlet hastanesi sigortasız muayene ücreti ne kadar?

Sosyal güvenceniz olmaması durumunda devlet hastanelerinde muayene olabililir, fakat muayene ücreti ödemek zorundasınız. 2022 sigortasız muayene ücreti 30 TL – 50 TL civarındadır. Doktorunuz ek tahlil istemesi durumunda ücret farklılık gösterebilir. Sigortanız olmaması durumunda GSS “Genel Sağlık Sigortası Başvurusu” yapabilirsiniz. 2022 GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim ücreti 150,12 TL’dir.

Devlet hastanesi enjeksiyon ücreti ne kadar?

Sosyal güvenceniz olsun yada olmasın farketmesizin devlet hastanelerinde uygulanması istenen iğne, enjeksiyon işlemi için ücret talep edilmez. Birinci basamak değerinde olan sağlık hizmetlerinde de Sağlık Ocakları, Dispanserler, Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezleri, Sağlık İstasyonları enjeksiyon, iğne ücreti alınmaz. Reçetesiz hiç bir şekilde enjeksiyon uygulaması devlet hastanelerinde yapılmamaktadır.

2022 Devlet hastanesi tahlil ücreti ne kadar?

Sigortalı olmanız halinde devlet hastanelerinde tektik ve tahlil ücreti alınmaz. Fakat sigortasız olmanız durumunda doktorunuz tarafından istenen tahlil ve tektiklere göre farklı ücretler ortaya çıkabilir. Tahlil ve tektikler yapılmadan önce vezneye muayene ücretini ödemek durumundasınız.

2022 Devlet hastanesi sigortasız tahlil ücreti ne kadar?

Sigortasız şekilde muayene olmanız durumunda, 2022 muayene ücreti 30 TL – 50 TL civarındadır. Sigortasız tahlil yaptırmak için doktor tarafından öncelikle muayene edilmelisiniz. Muayene sonrası tahliller ücret kapsamında olma durumu vardır. Devlet hastanesinde tahlil olmanız durumunda 50 TL – 250 TL arasındadır.

2022 Devlet hastanesi emar (MR) ücreti ne kadar?

Sigorta kapsamında, devlet hastanelerinde uygulanan MR çekim ücreti için ilave ücret alınmamaktadır. Sigortasız şekilde devlet hastanelerinde MR çektirme durumunda ücret talep edilmektedir. Öncelikle muayene ücreti ödemeniz, sonrasında 200 TL – 300 TL aralığında MR çekim ücreti talep edilir..

2022 Devlet hastanesi yatak ücreti ne kadar?

Sosyal güvencesi olan sigortalılar, bakmakla yükümlü olan kişiler ve emekliler hastane yatış süreleri için ek bir ücret ödenmez ve ücretsizdir. Sigortasız olmanız durumunda yatış ücreti bulunur.

2022 Devlet hastanesinde sigortasız doğum ücreti ne kadar?

Sosyal güvenceniz olmaması halinde, doğum masrafları, doğum sonrası muayene ücretleri, diğer giderler ve hastane masrafları analık sigortası kapsamında 30 gün süre ile devlet tarafından karşılanır.

2022 Özel hastane muayene ücreti ne kadar?

SGK tarafından belirlenen taban tutar özel hastanelerde sgk muayene ücreti 15 TL’dir. Özel hastaneler minumun 15 TL muayene ücreti almakla beraber muayene birimi, doktor, branş gibi durumlara göre ücretler farklılık gösterebilir. Özel hastanelerde en çok muayene olunan bölümlerde ortalama muayene ücreti 300 TL – 900 TL civarında olabilir. Tabi bu ücret tüm özel hastaneler için farklılık gösterebilir.

ÜnvanÜcret
Profesör450 TL – 600 TL
Uzman Doktor250 TL – 350 TL
Doçent Doktor300 TL – 500 TL aralığında

Özel Hastane Göz Muayene Ücreti Ne Kadar?

Özel hastanelerde göz muayenesi olacak kişilerden farklı bir ücret istenmez. Alınacak ücretler ortalama özel hastane muayene ücretleridir. İlave olarak tedavi gerektirecek durumlarda ise ek ücret ödenmesi gerekir. Özel hastanelere göre fiyatlar farklılık gösterebilir.

2022 Sigortasız özel hastane muayene ücreti ne kadar?

Sosyal güvenceniz olmaması durumunda ve özel hastanelerde muayene olmak isterseniz muayene ücreti, ayrıca tahlil ve tektikler için ek bir ücret ödemek durumundasınız. 2022 özel hastane muayene ücreti 300 TL – 900 TL ortalama ile başlamaktadır. Muayene ve istenen tahlil ücretleri özel hastanelere göre farklılık gösterebilir.

Özel hastane sigortasız muayene ücretleri hastanelere göre değişkenlik gösterebilir.

POLİKLİNİKUZMAN DOKTOR MUAYENE ÜCRETİDOÇENT DOKTOR MUAYENE ÜCRETİPROFESÖR MUAYENE ÜCRETİ
İç hastalıkları245 TL450 TL750 TL
Genel Cerrahi250 TL400 TL650 TL
Göğüs Hastalıkları300 TL450 TL650 TL
KBB250 TL400 TL600 TL
Kardiyoloji250 TL400 TL800 TL
Göz230 TL350 TL600 TL
Beyin cerrahi250 TL450 TL750 TL
Cildiye230 TL350 TL700 TL
Fizik tedavi150 TL300 TL500 TL
Enfeksiyon hastalıkları150 TL300 TL
Çocuk doktoru250 TL450 TL700 TL
Bebek özel muayene ücreti250 TL500 TL750 TL
Ortopedi200 TL400 TL700 TL
Üroloji245 TL450 TL750 TL
Plastik cerrahi250 TL500 TL1.000 TL
Psikiyatri250 TL400 TL1.200 TL
Kadın doğum (jinekolog)250 TL400 TL1.100 TL

2022 Özel hastane tahlil ücreti ne kadar?

Sigortalı olmanız durumunda özel hastaneler kan tahlillerinde ücret almamaktadır. Fakat kan tahlil ücreti alıp yada almamak tamamen özel hastanenin kendi politikası ile alakalı bir durumdur. Genelde kan tahlilleri için ortalama 15 TL civarı bir ücret alınabilir. Diğer işlemler ise MR, detaylı tahlil, röntgen, PET vb. işlemler için ücret alınmaktadır.

2022 Özel hastane röntgen ücreti ne kadar?

Genel sigorta kapsamında özel hastanelerde uygulanan röntgen işlemleri için bir ücret talep edilmez. Fakat bazı özel hastaneler kendi politikası gereğince muayene bedeline ek olarak röntgen ücreti talep edebilir. 2022 özel hastane röntgen ücreti ortalama 60 TL – 200 TL aralığında ücret talep edebilir.

2022 Özel hastane emar (MR) ücreti ne kadar?

Özel hastanelerde muayene sonra istenen MR çekim işlemlerinde sigortalı ve sigortasız kişiye göre işlem ücretleri farklı olabilir. Sosyal güvencesi olan kişilerden ortalama 200 TL – 400 TL aralığında gibi bir ücret talep edilir. Sosyal güvenceniz olmaması halinde 300 TL – 700 TL aralığında mr ücreti istenebilir. Bu ücretler özel hastanelere göre farklılık gösterebilir.

2022 Gss özel hastane muayene ne kadar?

Genel Sağlık Sigorta kapsamında özel hastanelerden uygulanan muayene ücretleri yukarıda belirttiğimiz tutar üzerinden olabilir. Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilere özel hastanelerde farklı bir fiyat uygulanmamaktadır.

2022 Özel hastane enjeksiyon ücreti ne kadar?

Özel hastanelerde uygulanması istenen enjeksiyon uygulamarında, acil bir durum sayılmaması nedeniyle dolayı ücret talep edilebilir. 2022 özel hastane iğne ücreti ortalama 20 TL – 75 TL aralığında olup özel hastanelere göre farklılık gösterebilir.

2022 Sağlık ocağı muayene ücreti ne kadar?

Birinci basamak değerinde olan sağlık ocaklarında ve aile hekimliklerinde herhangi bir şekilde muayene ücreti alınmaz. Aile hekimliğinizde muayene olmanız, iğne yaptırmanız vb. gibi durumlarda muayene ücreti alınmamaktadır.

2022 sigortasız sağlık ocağı muayene ücreti ne kadar?

Sosyal güvencesi olmayan kişiler, aile hekimliklerinde ücretsiz şekilde muayene olmaktadır. Fakat muayene sonrası doktorunuz tarafından ilaç yazılması durumunda alınan tüm ilaçların bedeli tarafınızca karşılanması gereklidir.

2022 Profesör muayene ücreti ne kadar?

Devlet hastanelerinde profesörlere muayene olmanız durumunda 100 TL – 200 TL aralığında muayene ücreti alınmaktadır. Fakat özel hastanelerde muayene olmanız halinde profosörün branşı, özel hastanenin politikası gereği muayene ücretleri hastane tarafından belirlenmektedir.

HekimlikÜcret
Aile Hekimliği131 TL
Anesteziyoloji ve Reanimasyon122 TL
Beyin ve Sinir Cerrahisi166 TL
Çocuk Cerrahisi147 TL
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları136 TL
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları148 TL
Deri ve Zührevi Hastalıkları133,50 TL
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji166 TL
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon197,50 TL
Genel Cerrahi166 TL
Göğüs Cerrahisi148 TL
Göğüs Hastalıkları148 TL
Göz Hastalıkları177 TL
İç Hastalıkları168 TL
Kadın Hastalıkları ve Doğum192 TL
Kalp ve Damar Cerrahisi168 TL
Kardiyoloji227 TL
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları177,50 TL
Nöroloji186,00 TL
Nükleer Tıp131 TL
Ortopedi ve Travmatoloji176,50 TL
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi166 TL
Radyasyon Onkolojisi131 TL
Radyoloji131 TL
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları178 TL
Tıbbi Genetik131 TL
Üroloji166 TL

2022 Özel doktor muayene ücreti ne kadar?

Özel hastanelerde doktorlara muayene olacak kişilerin, ödemesi gereken özel doktor muayene ücreti için herhangi bir sınır yoktur. Muayene ücretini randevu almadan önce özel hastanenin başvuru yaptığınız doktorun sekreterinden ücret bilgisi talep edebilirsiniz. Her özel hastane ve özel doktor ücretleri farklılık gösterebilir.

2022 Üniversite hastanelerinde muayene ücreti ne kadar?

Üniversite hastanelerinde muayene olmanız durumunda alınacak muayene ücreti 8 TL olarak alınır. Fakat branş ve muayene olacak doktorun doçent veya profesör olması durumunda farklı ücretler talep edilebilir. Bu ücretler hastane politikası gereğince belirlenmektedir.

Hastane muayene ücreti sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Hastane muayene ücreti sorgulama işlemi e-devlet sistemi aracılığı ile yapılmaktadır. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra SGK-4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama bağlantısı tıklanarak ödemeniz gereken ücreti yada emekli maaşınızdan kesilecek olan ücreti görebilirsiniz.

Yabancılar devlet Hastanesinde muayene olabilir mi?

Ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin SGK devlet hastanelerinde muayene olabilir. Yabancı uyruklu kişinin öncelikle muayene randevusu almak için ALO 182 MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) arama yapmalı ve kimlik numarasını paylaşarak devlet hastanelerinde muayene olabililir.

Yazar Hakkında

Engellilik alanında araştırmalar yapan, araştırmacı kimliği ile kişi ve kuruluşlara örnek olmaya çalışan, engelli hedef kitlesine engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri doğrudan en hızlı şekilde aktarmaya çalışan blog yazarı ve engelli bir kişidir.

Yorum Yap