1. Ana Sayfa
 2. Engelli
Trendlerdeki Yazı

Engelli Raporu Nasıl Alınır, Rapor Hesaplama Oranları

Engelli raporu nasıl alınır, engelli raporu hesaplaması nasıl yapılır, hangi hastalıklar engelli raporu alabilir, engelli raporu iptal olur mu hepsi yazımızda.


60

Engelli raporu, engelli kişilere sağlanan hak ve önceliklerden yararlanmak için kişilerin engelli olduklarını resmi bir sağlık raporu ile belgelemesi durumunu gösterir. Kanunlarımıza göre Fiziksel ya da Ruhsal olarak vücut fonksiyonlarının % 40 ve üzerini kaybetmiş kişiler engelli kabul edilmektedir.

Yasalara göre kişinin engelli sayılabilmesi için vücut fonksiyonlarını en az % 40 oranında kaybetmesi gerekmektedir. Engelli rapor oranı % 40 ın altında ise kişi engeli kabul edilmez ve engellilere sağlanan hiçbir haktan faydalanamaz.

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli sağlık raporu, devletin ve özel sektörün engellilere sağladığı haklardan faydalanmak için temin etmesi gereken rapor türüdür. Engeli raporu almak için devlet tam teşekküllü hastaneleri yetkilendirmiştir. Bu hastanelerin listesi zaman zaman güncellenmektedir.

Engelli raporu hangi hastanelerden alınır?

Engelli sağlık kurulu raporları, kanunda yer alan hüküm ve esaslara göre verilmektedir. Bu bağlamda heyet sağlık kurul raporu sadece devletin yetki verdiği hastanelerde mümkün olmaktadır.

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Üniversite Hastaneleri
 • Devlet Hastaneleri

Engelli sağlık kurulu talep formu ve kimlik, sağlık kurulu danışmasına teslim edilir. Danışma tarafından bölüm ve doktor listesi verilir. Doktorlar, vatandaşın engel durumunu araştırmak için bazı tektik ve tahliller yapabilir, geçmişe yönelik raporlarını inceleyebilir. Tüm incelemeler sonunda kişinin %40 engel durumunun olması gereklidir. Engelli Sağlık kurulu raporunun geçerli olması için, engelli sağlık kurulu heyetine girilmeli ve heyet onayı alınması şarttır.

Önerilen Yazı
Engelli Raporu Veren Hastaneler 2022

Engelli raporu başvuru belgeleri nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporu almak için istenilen evraklar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • T.C. Kimlik Belgesi
 • Sağlık Kurulu Başvuru formu
 • 5 Adet vesikalık fotoğraf
 • Vasi olması halinde, mahkeme tarafından onaylı vasilik belgesi

gerekli evrakları tamamlayarak başvuru yaptıktan sonra heyet sağlık kurulu gerekli test, muayene tetkiklerin yapılması için size bir kağıt vererek doktorlara gönderecektir. Bu kağıda tüm doktorlar görüşlerini yazarak onay verecektir.

Engelli raporu
Engelli raporu

Engelli raporu başvurusu için ücret alınır mı?

Engelli sağlık kurulu raporuna başvuran ve en az %1 oranında rapor alabilen kişilerden ücret talep edilemez. Engelli sağlık raporu almak tamamen ücretsizdir. Bazı durumlarda hastaneler ücret talep etmekte ve engellileri mağdur etmektedir. Böyle bir durumda öncelikle hastanenin hasta hakları bölümüne gitmeli ve yazılı dilekçe ile başvurunuzu yapmalısınız.

Rapor geçerlilik süresi ne kadar olur?

Engelli raporları süreli ve süresiz olmak üzere 2 şekilde verilmektedir. Kronik, kalıtsal ve genetik hastalıklara süresiz engelli raporu şekilde raporlar verilir. Eğer hastalığınızın tedavisi çok uzun sürecekse yada tedavisi mümkün değilse sürekli, iyileşme umudu var yada kontrol gerekiyorsa süreli engelli raporu tanzim edilir.

Bu süre genelde 2 ya da 5 yıl olarak belirlenir. Süreli raporlar 3 kere kontrol edilir, eğer 3, kontrol süresinde hastalık devam ediyorsa süreli rapor sürekliye çevrilebilir. Engelli raporu yenileme işlemi süreli ve süresiz raporlarda yapılabilir. Kişinin hastalığı ile gelişme olması durumunda oran düşer ve artabilir.

Engelli raporu itirazı nasıl yapılır?

Engelli sağlık raporu İtirazı bağlı olduğunuz il sağlık müdürlüklerine itiraz başvurusu ile beraber yapılır. İtiraz başvurusunda itiraz nedenleri önemlidir. İtirazın kabul edilmesi durumunda il sağlık müdürlüğü sizi hakem hastaneye sevk ederek tekrardan durumunuzu değerlendirmenizi isteyecektir.

Önerilen Yazı
Engelli Raporu İtirazı Nasıl Yapılır?

Sürekli engelli raporu iptal olur mu?

Sürekli engelli kurul raporu iptal edilmesi durumu engelli kişinin sağlık durumunun düzelmesi ile süreklilik durumu ortadan kalkmaktadır. Sürekli engelli sağlık kurulu raporu olan kişiler, devletten muhtaçlık sınırı altında kalması durumunda engelli maaşı almaktadır. Sürekli engelli sağlık raporu, hastalığının kronik olması ve süreklilik arz etmesi sonucu verilir.

Engelli rapor oranı nasıl hesaplanır?

Engelli rapor oranı hesaplaması yapılırken; Kişinin birden fazla vücut fonksiyon kaybı olması durumunda balthazard formülü kullanılarak kişinin engel oranı hesaplama işlemi yapılarak, rapor yüzdesi belirlenir.

 • Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları ayrı ayrı tespit edilir.
 • Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
 • En yüksek oran özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tümünü gösteren % 100’den çıkarılır.
 • Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ile çarpılır. Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek tüm vücut fonksiyon kaybı oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların tüm vücut fonksiyon kaybı oranı bulunmuş olur.
 • Engel durumu ikiden fazla ise, birinci ve ikinci engel kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır.
 • 65 ;yaşın üzerindekilerde; genel vücut fonksiyon kayıp oranına % 10 eklenir.

Basitçe Formül ile engelli oranını ortaya çıkarmak için alt kısımda yer alan engel oranı hesaplama robotunu kullanabilirsiniz.

Rapor oranı neden düşer?

Devletimizin çıkardığı yönetmelik ve yasalarla hastalıklara verdikleri engelli oranları her gün düşürmektedir. Tıbbın ilerlemesi, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması sebebiyle engelli yönetmeliği hastalık oranları değişmektedir. Engelli kişi % 65 oranında engelli sayılırken bir anda engelli rapor oranı % 25 düşebilir. Bu durumda olan binlerce engelli olduğu bilinmektedir. Raporunuzun süreli veya süresi olmasının bu aşamada bir faydası bulunmamaktadır.

Engelli raporu iptal olur mu?

Engelli raporlarının iptali ancak belirli durumlarda meydana gelmektedir. Buna göre eğer kişi daha önceden herhangi bir iş kazası ya da başka bir sebepten ötürü engel sahibi olmuşsa bu kişilerin yeniden çalışmaya başlamaları ya da mevcut sağlık durumlarının düzelerek engellilik durumlarının ortadan kalkmasıyla mümkün olur.

Bu sebeplerden birisine sahip olan kişilerin engelli raporları iptal edilecek ve her ay devletten almış oldukları maaşları kesilecektir. Bu durumun en önemli sebebi kişinin başka bir kurumda işe başlamasıyla alacağı bir maaşın olmasıdır. Bu sebepten dolayı devlet her ay yaptığı yardımı çalışan bir kişiye vermemek adına keser. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli olay sürekli engelli raporlarının iyileşemeyen hastalara verilmesinden dolayı iyileşme sebebiyle engelli raporlarının iptali gibi bir durumun oldukça zor olmasıdır.

Önerilen Yazı
Engelli Raporu Yenilemesi Nasıl Yapılır 2022?

Engelli raporu ücreti ne kadar?

Engelli raporu ücreti kapsamında engelli kurul raporu için belirlenen ücretler, yapılan incelemeler esnasında başvuru yapan kişilere “Engelli sağlık raporu Ücretlendirme, Bilgilendirme Onam Formu” imzalatılmaktadır. Engelli çıkmayan kişilerin, engelli oranı (%1 olsa dahi) engelli kabul edilerek engelli sağlık raporu ücreti alınmaktadır.

Engelli raporu başvuru dilekçe örneği?

Engelli sağlık raporu başvuru dilekçe örneği alt kısımda örnek olarak verilmiştir.

………………………………………….Hastanesi Baştabipliği
Konu: Engellilik derecemin tespitine dair heyet raporu düzenlenmesi talebimdir.(Sebep……..) kullanılmak üzere engellilik derecemin tespitine dair heyet raporu düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim.Saygılarımla,
Ad-soyad
TC Kimlik no
Adres
Tel numarası

Hangi hastalıklar engelli raporu alabilir?

Engelli Sağlık raporuna başvuran kişilerin hastalıkları önem taşımaktadır. Balthazard Formülüne göre tek hastalık veya birden çok hastalık oranı %40 ve üzeri olması durumunda engelli kurul raporu alınabilmektedir.

 • Onkoloji (Kanser)
 • İdrar Yolları Hastalıkları (Üroloji)
 • Kas ve İskelet Hastalıkları
 • Kan Hastalıkları (Hemotoloji)
 • Endokronoloji Hastalıklar
 • Solunum Hastalıkları
 • Deri Hastalıkları
 • Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
 • Yanıklar
 • İşitme
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Kardiyovasküler Hastalıklar
 • Görme Hastalıkları
 • Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal hastalıklar

Süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Süresiz engelli raporu tedavisi mümkün olmayan kronik hastalara verilir. Kısaca bu hastalıkları incelemek gerekirsek;

 • Astım
 • Diyabet
 • Eklem ve kemik hastalıkları
 • Kalp ve damar hastalıkları
 • Kanser
 • Kemik Erimesi
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
 • Mental hastalıkları (depresyon, tükenmişlik, bipolar hastalık, şizofreni)
 • Nörolojik hastalıklar (Alzheimer, Parkinson, demans)
 • Tiroid hastalıkları (hipertiroidizm, hipotiroidizm)
 • Yüksek tansiyon

gibi hastalıklar kronik, tedavisi olmayan hastalık gruplarına girer. Kronik hastalıklarda hastalığın evresi, şiddetine göre engelli oranı belirlenerek süresiz engelli raporu verilir.

Engelli raporu almak için hangi bölümlere sevk edilir?

Engelli kurul raporu yenileme işlemleri için kişilerin muayene olmaları gereken klinikler genel olarak tüm sağlık taramasını kapsaması açısından oldukça fazladır. Buna göre rapor yenileme işlemleri için vatandaşların muayene olacakları klinikler şunlardır;

 • Göz,
 • Genel Cerrahi,
 • Dahiliye (İç Hastalıklar),
 • Göğüs Hastalıkları,
 • Fizik Tedavi,
 • Psikiyatri,
 • Psikolog,
 • Kulak- Burun- Boğaz,
 • Nöroloji,

gibi alanlar yönlendirilen hastanelerde mutlaka gidilmesi gereken alanlardır. Engelli sağlık raporu yenileme işlemlerinde kişiler 0’dan bir muayeneden geçirilirler. Bunun sonucuna göre kişilerin engellilik oranları belirlenir ve yeni bir engelli kurul raporu hazırlanır.

Balthazard formülü nedir?

Balthazard formülü engelli oranı hesaplaması için oluşturulan programa denilmektedir. Engelli raporu hesaplamasında kullanılan formül adı Balthazard’dır. Yeni engelli rapor yönetmeliği yer alan engel oranlarına göre balthazard hesaplama methodu kullanılmaktadır.

Engelli raporu hesaplama örneği nasıldır?

Engelli bir kişinin kanserden dolayı engeli oranı %50 ve görme engel oranı %25 olduğunu varsayalım.

 • Bu iki engel arasında en büyük oran alınarak %100 çıkarılır. %100-%50=%50
 • Çıkan sonuç sonraki hastalık ile çarpılır. 50 x %25 = 1250
 • Sonraki aşamada çıkan değer 100 bölünür. 1250 / 100 =12,5
 • Son aşamada elde edilen değer en yüksek hastalık oranına eklenir. %50 + %12,5 = %62,5 sonucu elde edilir.
 • Engelli kişi 65 yaş ve üzerinde ise ayrıca %10 orana eklenmektedir.

Sağlık kurulu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Engelli raporu başvurunuz sonrası alacağınız randevu saati ve gününe göre hastaneye gittiniz. Hastanelerde engelli raporu vermeye yetkili doktorlardan oluşan heyet bulunmaktadır. Bu heyette tüm hastalık branşlarından yetkili doktorlar görev almaktadırlar. Hastalıklarınız hakkında en ince detayına kadar doktorunuz ile paylaşmalısınız. Engelli raporu alırken %1 oran bazen çok önemli olmaktadır.

Başvuru öncesinde mutlaka ama mutlaka rahatsızlığınız ile ilgili doktor raporlarınız veya süreli kullanmak zorunda olduğunuz ilaçlar var ise reçetelerini yanınızda bulundurun, daha önce çekilmiş yada güncel film ve röntgenler var ise mutlaka doktora göstermek için yanınızda bulunmasında fayda vardır.

Engelli rapor oranı emekli maaşını arttırır mı?

Yasalar engelli raporları % 40 ile % 100 arasında kişileri engelli kabul etmektedir. Bildiğiniz gibi devlet engelli vatandaşlarımıza engelli erken emeklilik hakkı tanımaktadır. Engelli raporunun oranının etki ettiği madde ve haklar için emekli maaşının yüksekliği bulunmamaktadır. % 90 ve ya %40 raporu olan bir kişi eğer aynı şartları taşıyorsa aynı tutarda emekli maaşı alırlar.

Engelli raporu nasıl iptal edilir?

Sürekli engelli raporları iptal edilemez, süreli engelli raporları da rapor yenileme zamanında başvuru yapmamanız durumunda ya da hastalığınızın iyileşmesi durumunda yenilenmez.

Engelli raporu kimlere verilir?

Merak Edilen Sorular

Engelli raporu ile ilgili merak edilen soruları sizler için bir araya getirdik. Soru ve cevaplar alt kısımda yer almaktadır.

Engelli raporu nasıl sorgulanır?

Engelli sağlık rapor durumu sorgulaması yapmak için, e-devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak engelli raporu sorgulanmaktadır.

Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadar?

Engelli raporları süreli ve süresiz olmak üzere iki ayrı şekilde düzenlenir. Süresiz engelli raporu tedavisi olmayan kronik hastalara verilen rapordur. Süreli engelli raporu kişinin hastalığı ilgili tedavisi olduğunu daha doğrusu kişinin hastalığının düzelme ihtimalinin olduğu durumlarda verilen rapor türüdür. Genellikle 2 il 5 yıl süreli engelli raporu verilmektedir.

Sürekli engelli raporu nedir?

Kişinin hastalığı ile ilgili tedavisi olmayan kronik hastalığı bulunan kişilere tam teşekküllü hastane sağlık kurulu heyeti tarafından verilen rapor türüdür. Sürekli engelli raporlarda yenileme olmamaktadır. Hakkınızda ihbar olması, uygunsuz rapor yazılması vb. gibi durumlarda sizden tekrar rapor istenebilir.

Süresiz engelli raporu kimlere verilir?

Süresiz engelli raporu, kronik, tedavisi bulunmayan bireylere verilmektedir. Süresiz engelli raporu, engelli kişi tekrar başvurmadığı sürece süresiz geçerliliğini korumaktadır. Engel oranının yükselmesi yada yeni hastalıkların oluşması sebebiyle kişinin talebine göre tekrar rapor değerlendirilmesi yapılabilir.

E-devlet rapor sorgulaması nasıl yapılır?

Engelli raporu sorgulaması için öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile beraber e-devlet kapısına giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra arama bölümüne engelli raporu sorgulaması yazınız. Gelen ekran engelli raporu detaylarını görmeniz mümkündür. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama ekranına giriş yaparak engelli sağlık raporu durumuzu sorgulayabilirsiniz.

Yazı Kaynakları
Engellilik Değerlendirme Yönetmeliği
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Princeton üniversitesi mezunu, evli ve engelli bir yazarım. Araştırmalarım ve takip ettiğim konular engelli hakları, erişilebilirlik, ve engelli yönetmelikleri alanlarıdır.

Yorum Yap

Yorumlar (60)

 1. 4 gün önce

  Merhaba, annemin şuan %45 raporu mevcut rapor alındıktan sonra, bel fıtığı ameliyatı oldu, kalp krizi geçirdi anjiyo oldu ve raporlu kalp ilacı kullanıyor, koah hastası ve raporlu ilaçları var, dizlerinde kireçleme ve sıvı kaybı var yürümekte çok zorluk çekiyor, üroloji olarak raporlu ilaç kullanıyor, hipertansiyon hastası ve raporlu ilaç kullanıyor. Rapor oranını yeniletmek istiyoruz ama yükselme olasılığı varmıdır acaba.

 2. 1 hafta önce

  Merhaba, bazı kaynaklarda engelli rapor hesaplamasında 60 yaş üzeri ek %10 oran eklendiğini okudum güncel bilgi nedir ? Ayrıca şeker başlangıcı olan birisi de diğer oranlar dışında oran alabilir mi ?

 3. 2 hafta önce

  Merhaba benim oğlum otizmli raporu yenilemek için Edirne sultan 1.murat devlet hastanesine gittik fakat nöroloji oran yazmadı epilepsi olduğu için fakülteye sevk edildi neden böyle bir şey istendi bilgi alabilir miyim acaba

 4. 3 hafta önce

  1992 sigorta girişim var toplam 6950 gün prim. 10 02 2022 tarinde beyin kanamasi sorasi 2 ameliyat sonrasi heyet ve %64 rapor aldim Yapmam gereken nedir iyi çalişmalar

 5. 1 ay önce

  Çocukluktan bu yana astım bronşit bulunmakta buda rapora girermi ?

 6. 1 ay önce

  Ben sedef hastası olduğumu sonradan öğrendim kollarımda ,bacağımda yüzümde belli yerlerde bulunmakta ve kızarıp pullu görünümdedir 30 yaşındayım 2 çocuk annesiyim 10 yaşından bu yana bu pullu kırmızı yaraları 20 yıldır vücudumda babamdada bulunmakta ve doğuştan tiroid hastasıyım tiroid bezlerim yok hiç gelişmemiş ve buna bağlımı bilmiyorum beynimde küçük beyincikte büyümeye meyilli hipofiz bezi bulunmakta ben bu sebeblerden dolayı engelli raporuna başvuru yapıcam verilir mi verilirse yüzde kaç verilir ?

  • Havva hanım, öncelikle geçmiş olsun buradan oran belirtmeyi doğru bulmuyoruz her hastalığın şiddeti ve öyküsü farklı ve bu oranının durumunu değiştiriyor. Sizi takip eden doktordan rica ederseniz rapor hakkında, en azından oranınızı öğrenme konusunda yardımcı olabilir.

 7. 1 ay önce

  Selamlar
  Kaza sonrası asetabulum kırığı (ameliyat+plak+çiviler) ve kalp krizi sonrası 1 stend+ht ve ile verilmiş %42 raporum var. Şuan 4 stendim var ve safra kesem alındı. Yanısıra diyabet eklendi. Kolesterol ve trigliserid ilaca rağmen pek düşmüyor. Gözlük: uzak 4, yakın 3. Haricen romatoid artrit şüphesi var. Araştıracağız. Yeniden rapora başvurmalımıyım. Başvursam tahmini yeni oranım ne olur? Yardımınız için şimdiden tşk ederim. Sağlıcakla kalın.

  • Sahibikiran öncelikle geçmiş olsun buradan oran belirtmeyi doğru bulmuyoruz her hastalığın şiddeti ve öyküsü farklı ve bu oranının durumunu değiştiriyor. Sizi takip eden doktordan rica ederseniz rapor hakkında, en azından oranınızı öğrenme konusunda yardımcı olabilir. Yeni ek hastalıklarınız çıkması durumunda süre beklenmeksizin engelli raporuna başvuru tekrar yapabilirsiniz.

 8. 1 ay önce

  İyi günler ben engelli raporu raporu için verilen %33 ile nelerden faydalanırim öğrenebilir miyim bide şey dicektim iş için faydalanma şansım var mı hangi işleri yapabilirim devlet memuru olarak

 9. 2 ay önce

  Merhabalar
  Benim babam açık kalp ameliyatı olup iki damarı değişti.Ayrıca 15 yıldır karaciğer tedavisi görüyor.Her iki elindeki parmaklarını sinirlerin çalışmadığından kullanamıyor.doktor her iki eldeki serçe parmağının kesilmesi gerektiğini söyledi.Ayrıca sol ayağını yerde çeke çeke yürüyor yani yere sürterek yürüyor.gozdede miyopluk var.Babam 65 yaşında kamudan emekli.sormak istedığim ÖTV indirimli araç almak için gerekli raporu alabilirmiyiz

  • Bilal Bey öncelikle geçmiş olsun, buradan oran belirtmeyi doğru bulmuyoruz her hastalığın şiddeti ve öyküsü farklı ve bu oranının durumunu değiştiriyor. Kurula girmeden önce sizi takip eden doktordan rica ederseniz oranı öğrenme konusunda yardımcı olabilir. %90 ve üzeri bir rapor oranı alabilirseniz ÖTV indiriminden faydalanabilirsiniz.

 10. 2 ay önce

  Merhaba kamuda calısiyorum.Engelli raporu almayı düşünüyorum.Hastaneye bireysel başvuru mu yapmalıyım?, yoksa kurumundan bir yazı alarak mı gitmeliyim? teşekkür ederim

 11. 2 ay önce

  iyi günler. 90 yaşlarında annemiz var. yaklaşık iki yıl önce dizkapağından ameliyat oldu. kendisi çok yaşlı zor yürüyor. bakıma muhtaç. ameliyat olmasına rağmen ağaya kalkması ve yürümesi çok çor. diz kapağına protez konuldu. annemiz için engelli raporu çıkartmak istiyoruz. dışardan bakıldığında vücut organlarında bir engel bir eksiklik yok.yaşlılık hali gibi. annemiz için engelli raporu çıkarmı? çıkarsa tahmini engel oranı ne olur. teşekkürler

  • İlhan Bey öncelikle geçmiş olsun, buradan oran belirtmeyi doğru bulmuyoruz her hastalığın şiddeti ve öyküsü farklı ve bu oranının durumunu değiştiriyor. Kurula girmeden önce sizi takip eden doktordan rica ederseniz oranı öğrenme konusunda yardımcı olabilir.

 12. 2 ay önce

  MerhabA bir gözüm görmüyor, astım hastasıyım ilaç raporum var ve 18 senedir troid hastasıyım ilaç raporum var. Engel raporu alabilir miyim?

 13. 2 ay önce

  merhaba arkadaşlar sizlere hastalıklarımı yazsam yüzde kaç rapor oranım olur tahmini simdiden teşekürler herkese

  I25.1 aterosklerotik kalp hastalığı ( B gurubu)
  I10 Esansiyel (premier)hipertansiyon (B gurubu)
  E 78.5 Hiperlepidemi
  R07.4 göğüs ağrısı
  I70.1 Renal arter aterosklerozu (B gurubu)
  hepsi kesin tanı konuldu ve ayriyettende
  uyku apnesi hafif osas+ht yazan bir raporum var yüksek tansiyon hastası olduğum için AUTOCPAP titrasyonu önerildi birde sayın hüseyin bey
  KAROTIS RENKLİ DOPPLER US çekildim şah damarlarımdan rapor sonucu sağ sah damarımda 60 ml /dk sol şah damarımda ise 129 ml/dk sonuç çıktı (VBY yönünden anlamlıdır ) diye bir sonuç çıktı sizden isteğim ilgilenirseniz rapor oranımı hesaplabilirmisiniz ilginize şimdiden teşekkürler. sağlık kuruluna başvuracağım %40 bulabilirmiyim

  • Merhaba öncelikle geçmiş olsun, buradan oran belirtmeyi doğru bulmuyoruz her hastalığın şiddeti ve öyküsü farklı ve bu oranının durumunu değiştiriyor. Kurula girmeden önce sizi takip eden doktordan rica ederseniz oranı öğrenme konusunda yardımcı olabilir.

Bir cevap yazın