1. Ana Sayfa
 2. Engelli
Trendlerdeki Yazı

Engelli Raporu Nasıl Alınır, Rapor Hesaplama Oranları

Engelli raporu nasıl alınır, engelli raporu hesaplaması nasıl yapılır, hangi hastalıklar engelli raporu alabilir, engelli raporu iptal olur mu hepsi yazımızda.


+ - 0

Engelli kişilere sağlanan hak ve önceliklerden yararlanmak için kişilerin engelli olduklarını resmi bir sağlık raporu ile belgelemesi kanıtlaması gereklidir. Kanunlarımıza göre Fiziksel ya da Ruhsal olarak vücut fonksiyonlarının % 40 ve üzerini kaybetmiş kişiler engelli kabul edilmektedir.

Yasalara göre kişinin engelli sayılabilmesi için vücut fonksiyonlarını en az % 40 oranında kaybetmesi gerekmektedir. Engelli rapor oranı % 40 ın altında ise kişi engeli kabul edilmez ve engellilere sağlanan hiçbir haktan faydalanamaz.

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli raporu, devletin ve özel sektörün engellilere sağladığı haklardan faydalanmak için temin etmesi gereken rapor türüdür. Engeli raporu almak için devlet tam teşekküllü hastaneleri yetkilendirmiştir. Bu hastanelerin listesi zaman zaman güncellenmektedir.

Engelli raporu hangi hastanelerden alınır?

Engelli sağlık kurulu raporları, kanunda yer alan hüküm ve esaslara göre verilmektedir. Bu bağlamda heyet sağlık kurul raporu sadece devletin yetki verdiği hastanelerde mümkün olmaktadır.

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Üniversite Hastaneleri
 • Devlet Hastaneleri

Engelli sağlık kurulu talep formu ve kimlik, sağlık kurulu danışmasına teslim edilir. Danışma tarafından bölüm ve doktor listesi verilir. Doktorlar, vatandaşın engel durumunu araştırmak için bazı tektik ve tahliller yapabilir, geçmişe yönelik raporlarını inceleyebilir. Tüm incelemeler sonunda kişinin %40 engel durumunun olması gereklidir. Engelli Sağlık kurulu raporunun geçerli olması için, engelli sağlık kurulu heyetine girilmeli ve heyet onayı alınması şarttır.

Önerilen Yazı
Engelli Raporu Veren Hastaneler Listesi

Engelli raporu başvuru belgeleri nelerdir?

Engelli Raporu almak için istenilen evraklar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • T.C. Kimlik Belgesi
 • Sağlık Kurulu Başvuru formu
 • 5 Adet vesikalık fotoğraf
 • Vasi olması halinde, mahkeme tarafından onaylı vasilik belgesi

gerekli evrakları tamamlayarak başvuru yaptıktan sonra heyet sağlık kurulu gerekli test, muayene tetkiklerin yapılması için size bir kağıt vererek doktorlara gönderecektir. Bu kağıda tüm doktorlar görüşlerini yazarak onay verecektir.

Engelli raporu başvurusu için ücret alınır mı?

Engelli raporuna başvuran ve en az %1 oranında rapor alabilen kişilerden ücret talep edilemez. Engelli raporu almak tamamen ücretsizdir. Bazı durumlarda hastaneler ücret talep etmekte ve engellileri mağdur etmektedir. Böyle bir durumda öncelikle hastanenin hasta hakları bölümüne gitmeli ve yazılı dilekçe ile başvurunuzu yapmalısınız.

Rapor geçerlilik süresi ne kadar olur?

Engelli raporları süreli ve süresiz olmak üzere 2 şekilde verilmektedir. Kronik, kalıtsal ve genetik hastalıklara süresiz engelli raporu şekilde raporlar verilir. Eğer hastalığınızın tedavisi çok uzun sürecekse yada tedavisi mümkün değilse sürekli, iyileşme umudu var yada kontrol gerekiyorsa süreli engelli raporu tanzim edilir.

Bu süre genelde 2 ya da 5 yıl olarak belirlenir. Süreli raporlar 3 kere kontrol edilir, eğer 3, kontrol süresinde hastalık devam ediyorsa süreli rapor sürekliye çevrilebilir. Engelli Raporu Yenileme işlemi süreli ve süresiz raporlarda yapılabilir. Kişinin hastalığı ile gelişme olması durumunda oran düşer ve artabilir.

Engelli raporu itirazı nasıl yapılır?

Engelli Raporu İtirazı bağlı olduğunuz il sağlık müdürlüklerine itiraz başvurusu ile beraber yapılır. İtiraz başvurusunda itiraz nedenleri önemlidir. İtirazın kabul edilmesi durumunda il sağlık müdürlüğü sizi hakem hastaneye sevk ederek tekrardan durumunuzu değerlendirmenizi isteyecektir.

Önerilen Yazı
Engelli Raporu İtirazı Nasıl Yapılır?

Sürekli engelli raporu iptal olur mu?

Sürekli engelli raporu iptal edilmesi durumu engelli kişinin sağlık durumunun düzelmesi ile süreklilik durumu ortadan kalkmaktadır. Sürekli engelli raporu olan kişiler, devletten muhtaçlık sınırı altında kalması durumunda engelli maaşı almaktadır. Sürekli engelli raporu, hastalığının kronik olması ve süreklilik arz etmesi sonucu verilir.

Engelli rapor oranı nasıl hesaplanır?

Engelli rapor oranı hesaplaması yapılırken; Kişinin birden fazla vücut fonksiyon kaybı olması durumunda balthazard formülü kullanılarak kişinin engel oranı hesaplama işlemi yapılarak, rapor yüzdesi belirlenir.

 • Tüm vücut fonksiyon kaybı oranları ayrı ayrı tespit edilir.
 • Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
 • En yüksek oran özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tümünü gösteren % 100’den çıkarılır.
 • Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen tüm vücut fonksiyon kaybı oranı ile çarpılır. Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek tüm vücut fonksiyon kaybı oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların tüm vücut fonksiyon kaybı oranı bulunmuş olur.
 • Engel durumu ikiden fazla ise, birinci ve ikinci engel kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır.
 • 65 ;yaşın üzerindekilerde; genel vücut fonksiyon kayıp oranına % 10 eklenir.

Basitçe Formül ile engelli oranını ortaya çıkarmak için alt kısımda yer alan engel oranı hesaplama robotunu kullanabilirsiniz.

Rapor oranı neden düşer?

Devletimizin çıkardığı yönetmelik ve yasalarla hastalıklara verdikleri engelli oranları her gün düşürmektedir. Tıbbın ilerlemesi, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması sebebiyle engelli yönetmeliği hastalık oranları değişmektedir. Engelli kişi % 65 oranında engelli sayılırken bir anda engelli rapor oranı % 25 düşebilir. Bu durumda olan binlerce engelli olduğu bilinmektedir. Raporunuzun süreli veya süresi olmasının bu aşamada bir faydası bulunmamaktadır.

Engelli raporu iptal olur mu?

Engelli raporlarının iptali ancak belirli durumlarda meydana gelmektedir. Buna göre eğer kişi daha önceden herhangi bir iş kazası ya da başka bir sebepten ötürü engel sahibi olmuşsa bu kişilerin yeniden çalışmaya başlamaları ya da mevcut sağlık durumlarının düzelerek engellilik durumlarının ortadan kalkmasıyla mümkün olur.

Bu sebeplerden birisine sahip olan kişilerin engelli raporları iptal edilecek ve her ay devletten almış oldukları maaşları kesilecektir. Bu durumun en önemli sebebi kişinin başka bir kurumda işe başlamasıyla alacağı bir maaşın olmasıdır. Bu sebepten dolayı devlet her ay yaptığı yardımı çalışan bir kişiye vermemek adına keser. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli olay sürekli engelli raporlarının iyileşemeyen hastalara verilmesinden dolayı iyileşme sebebiyle engelli raporlarının iptali gibi bir durumun oldukça zor olmasıdır.

Önerilen Yazı
Engelli Raporu Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Engelli raporu ücreti ne kadar?

Engelli raporu ücreti kapsamında engelli raporu için belirlenen ücretler, yapılan incelemeler esnasında başvuru yapan kişilere “Engelli Raporu Ücretlendirme, Bilgilendirme Onam Formu” imzalatılmaktadır. Engelli çıkmayan kişilerin, engelli oranı (%1 olsa dahi) engelli kabul edilerek engelli sağlık raporu ücreti alınmaktadır.

Engelli raporu başvuru dilekçe örneği?

Engelli raporu başvuru dilekçe örneği alt kısımda örnek olarak verilmiştir.

………………………………………….Hastanesi Baştabipliği
Konu: Engellilik derecemin tespitine dair heyet raporu düzenlenmesi talebimdir.(Sebep……..) kullanılmak üzere engellilik derecemin tespitine dair heyet raporu düzenlenerek tarafıma verilmesini arz ederim.Saygılarımla,
Ad-soyad
TC Kimlik no
Adres
Tel numarası

Hangi hastalıklar engelli raporu alabilir?

Engelli Sağlık raporuna başvuran kişilerin hastalıkları önem taşımaktadır. Balthazard Formülüne göre tek hastalık veya birden çok hastalık oranı %40 ve üzeri olması durumunda engelli raporu alınabilmektedir.

 • Onkoloji (Kanser)
 • İdrar Yolları Hastalıkları (Üroloji)
 • Kas ve İskelet Hastalıkları
 • Kan Hastalıkları (Hemotoloji)
 • Endokronoloji Hastalıklar
 • Solunum Hastalıkları
 • Deri Hastalıkları
 • Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları
 • Yanıklar
 • İşitme
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Kardiyovasküler Hastalıklar
 • Görme Hastalıkları
 • Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal hastalıklar

Engelli raporu almak için hangi bölümlere sevk edilir?

Engelli raporu yenileme işlemleri için kişilerin muayene olmaları gereken klinikler genel olarak tüm sağlık taramasını kapsaması açısından oldukça fazladır. Buna göre engelli raporu yenileme işlemleri için vatandaşların muayene olacakları klinikler şunlardır;

 • Göz,
 • Genel Cerrahi,
 • Dahiliye (İç Hastalıklar),
 • Göğüs Hastalıkları,
 • Fizik Tedavi,
 • Psikiyatri,
 • Psikolog,
 • Kulak- Burun- Boğaz,
 • Nöroloji,

gibi alanlar yönlendirilen hastanelerde mutlaka gidilmesi gereken alanlardır. Engelli raporu yenileme işlemlerinde kişiler 0’dan bir muayeneden geçirilirler. Bunun sonucuna göre kişilerin engellilik oranları belirlenir ve yeni bir engelli raporu hazırlanır.

Balthazard formülü nedir?

Balthazard formülü engelli oranı hesaplaması için oluşturulan programa denilmektedir. Engelli raporu hesaplamasında kullanılan formül adı Balthazard’dır. Yeni engelli rapor yönetmeliği yer alan engel oranlarına göre balthazard hesaplama methodu kullanılmaktadır.

Engelli raporu hesaplama örneği nasıldır?

Engelli bir kişinin kanserden dolayı engeli oranı %50 ve görme engel oranı %25 olduğunu varsayalım.

 • Bu iki engel arasında en büyük oran alınarak %100 çıkarılır. %100-%50=%50
 • Çıkan sonuç sonraki hastalık ile çarpılır. 50 x %25 = 1250
 • Sonraki aşamada çıkan değer 100 bölünür. 1250 / 100 =12,5
 • Son aşamada elde edilen değer en yüksek hastalık oranına eklenir. %50 + %12,5 = %62,5 sonucu elde edilir.
 • Engelli kişi 65 yaş ve üzerinde ise ayrıca %10 orana eklenmektedir.

Sağlık kurulu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Engelli raporu başvurunuz sonrası alacağınız randevu saati ve gününe göre hastaneye gittiniz. Hastanelerde engelli raporu vermeye yetkili doktorlardan oluşan heyet bulunmaktadır. Bu heyette tüm hastalık branşlarından yetkili doktorlar görev almaktadırlar. Hastalıklarınız hakkında en ince detayına kadar doktorunuz ile paylaşmalısınız. Engelli raporu alırken %1 oran bazen çok önemli olmaktadır.

Başvuru öncesinde mutlaka ama mutlaka rahatsızlığınız ile ilgili doktor raporlarınız veya süreli kullanmak zorunda olduğunuz ilaçlar var ise reçetelerini yanınızda bulundurun, daha önce çekilmiş yada güncel film ve röntgenler var ise mutlaka doktora göstermek için yanınızda bulunmasında fayda vardır.

Engelli rapor oranı emekli maaşını arttırır mı?

Yasalar engelli raporları % 40 ile % 100 arasında kişileri engelli kabul etmektedir. Bildiğiniz gibi devlet engelli vatandaşlarımıza engelli erken emeklilik hakkı tanımaktadır. Engelli raporunun oranının etki ettiği madde ve haklar için emekli maaşının yüksekliği bulunmamaktadır. % 90 ve ya %40 raporu olan bir kişi eğer aynı şartları taşıyorsa aynı tutarda emekli maaşı alırlar.

Engelli raporu nasıl iptal edilir?

Sürekli engelli raporları iptal edilemez, süreli engelli raporları da rapor yenileme zamanında başvuru yapmamanız durumunda ya da hastalığınızın iyileşmesi durumunda yenilenmez.

Engelli raporu kimlere verilir?

Merak Edilen Sorular

Engelli raporu ile ilgili merak edilen soruları sizler için bir araya getirdik. Soru ve cevaplar alt kısımda yer almaktadır.

Engelli raporu nasıl sorgulanır?

Engelli sağlık rapor durumu sorgulaması yapmak için, e-devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik numarası ile giriş yaparak engelli raporu sorgulanmaktadır.

Engelli raporu geçerlilik süresi ne kadar?

Engelli raporları süreli ve süresiz olmak üzere iki ayrı şekilde düzenlenir. Süresiz engelli raporu tedavisi olmayan kronik hastalara verilen rapordur. Süreli engelli raporu kişinin hastalığı ilgili tedavisi olduğunu daha doğrusu kişinin hastalığının düzelme ihtimalinin olduğu durumlarda verilen rapor türüdür. Genellikle 2 il 5 yıl süreli engelli raporu verilmektedir.

Sürekli engelli raporu nedir?

Kişinin hastalığı ile ilgili tedavisi olmayan kronik hastalığı bulunan kişilere tam teşekküllü hastane sağlık kurulu heyeti tarafından verilen rapor türüdür. Sürekli engelli raporlarda yenileme olmamaktadır. Hakkınızda ihbar olması, uygunsuz rapor yazılması vb. gibi durumlarda sizden tekrar rapor istenebilir.

Süresiz engelli raporu kimlere verilir?

Süresiz engelli raporu, kronik, tedavisi bulunmayan bireylere verilmektedir. Süresiz engelli raporu, engelli kişi tekrar başvurmadığı sürece süresiz geçerliliğini korumaktadır. Engel oranının yükselmesi yada yeni hastalıkların oluşması sebebiyle kişinin talebine göre tekrar rapor değerlendirilmesi yapılabilir.

E-devlet rapor sorgulaması nasıl yapılır?

Engelli raporu sorgulaması için öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile beraber e-devlet kapısına giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra arama bölümüne engelli raporu sorgulaması yazınız. Gelen ekran engelli raporu detaylarını görmeniz mümkündür. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama ekranına giriş yaparak engelli sağlık raporu durumuzu sorgulayabilirsiniz.

Yazı Kaynakları
Engellilik Değerlendirme Yönetmeliği

Yazar Hakkında

Engellilik alanında çalışmalar yapan, araştırmacı kimliği ile kişi ve kurumlara örnek olmaya çalışan, engelli hedef kitlesine engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri doğrudan en hızlı şekilde aktaran blog yazarı ve engelli bir kişidir.

Yorum Yap

Yorumlar (0)

 1. Benim bir engelli olarak son zamanlarda kafamdan netleşmeye çalıştığım bir türlü yetkili insanlarda cevap almadığım, Bir sorunum var? Ben antalya araştırma hastanesinden.Tedavi gören. yürüme engeli, epilepsi, astım, Hipertansiyon, lupus hastalığından, dolayı hem kemoterapi hem kortizon tedavisi gibi tedavi gören nörolojik bir hastayım. Sağlık kurulu benim 3.tane tanı ve tedaviyi DİKKATİNE Aldı.(% 38 verdi) İtiraza ettim. Kepez DEVLET hastanesi 4.tane tanı ve tedavimi dikkate aldı. 3.tane hastalık buhara oldu. DİKKATİNE Almadılar Benim engelli oran sonucu %80 gereken %42 ENGELİ oranı süresiz olarak çıktı..

  • Öncelikle çok geçmiş olsun, Hiçbir doktor kendi insiyatifinde bir oran belirlemez, Erişkinler için sağlık cetvelindeki tanıma göre oran verilir. Fakat yaşadığınız durum sizin açınızdan hoş olmamış. Bizim düşüncemiz itiraz ettiğiniz dilekçe de tek hastalık üzerinden mi başvuru yaptınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.