1. Anasayfa
 2. Engelli

EKPSS Bilgi Rehberi 2023

EKPSS nedir, EKPSS ne zaman, EKPSS geçerlilik süresi nedir, EKPSS puan hesaplama, EKPSS başvuru nasıl yapılır, EKPSS sınavı ne zaman? Tüm detayları ile yazımızın devamında.


35
Whatsapp Kanalı - Masaüstü

EKPSS, engelli tanımına uyan vatandaşların devlette memuriyet elde edebilmeleri için girdikleri merkezi sınav sistemidir.

EKPSS nedir?

EKPSS, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’nın kısaltmasıdır. Ülkemizde engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilmeleri için yapılması gereken sınav sistemidir.

EKPSS
EKPSS

Engelli kamu personeli seçme sınavı

Engelli vatandaşların kamu kurumlarında görev almasını kolaylaştıran ve ilk defa uygulamaya konulan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) 2012 yılında merkezi sınav kategorisinde gerçekleştirildi. Daha sonra sınavın resmi adı  2014 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) olarak değiştirildi. Yönetmelikte yer alan EKPSS ve EKPSS kura usulü ile ilgili madde 4’ün yer aldığı Tanımlar başlıklı yazıda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı; lisans, önlisans ve ortaöğretim kurumlarından mezun olan engellilerin, eğitim seviyesi ve engel durumlarına göre gerçekleştirilen ve sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak çalışmalarını sağlayan merkezi sınavdır.
 • Yerleştirme için yapılan kuralar ise; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim merkezinden mezun olan engelli vatandaşların tercih ettikleri kontenjanlara göre noter aracılığıyla atanmalarını sağlayan sistemin adıdır.

Adaylar, sınav sonuçlarına göre puan alarak, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kadrolarına yerleştirilirler.

EKPSS ne zaman?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı iki yılda bir yapılmakla beraber, Devlet Personel Başkanlığı tarafından sınav ve yerleştirme takvimi kamuoyuna ilgili web sitelerinden duyurulmaktadır. 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Engelli kamu personeli seçme sınavı iki yılda bir yapılması nedeniyle 2024 yılında yapılacaktır.

Sınavın yapılacağı tarih ve sınav giriş yerleri hakkında detaylı bilgiler ilgili kamu dairesinin web sayfalarında açık bir şekilde yer almaktadır.

Engelli kamu personeli seçme sınavı sonuçları ve kura kayıtları geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

EKPSS geçerlilik süresi nedir?

Merkezi sınav yöntemi kullanılarak uygulanan EKPSS sonuçlarıyla, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca gerçekleştirilen tüm atamalarda tercihte bulunulabilir. Ancak 2 sene içerisinde yeni bir sınav yapılmazsa elde edilen sonuç, bir sonraki yapılacak sınav tarihine kadar geçerli sayılmaktadır.

Ekpss her yıl var mı?

Engelli kamu personeli seçme sınavı sınavı ÖSYM tarafından iki yılda bir yapılmakta olup, EKPSS sonuçları dört yıl olarak geçerliliğini korumaktadır. Mevcut süre içerisinde bir sınav olmaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçları açıklanmasına kadar geçerliliğini korumaktadır.

EKPSS puan hesaplama

Engelli kamu personeli seçme sınavı puanınızı hesaplamak ve detaylı bilgi almak için alt kısımda yer alan bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

EKPSS Puan Hesaplama

EKPSS başvuru nasıl yapılır?

2024 EKPSS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi açıkladığında konumuz üzerinde güncellenecektir. Genel şekilde başvuru adımlarını incelemek gerekirsek;

 1. İnternet üzerinden ÖSYM’nin resmi internet sitesine (https://www.osym.gov.tr/) giriş yapın.
 2. Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.
 3. EKPSS başvuru kılavuzunu okuyun ve başvuru koşullarını kontrol edin.
 4. Başvuru formunu doldurun ve gerekli belgeleri yükleyin.
 5. Başvuru ücretini ödeyin.
 6. Başvurunuzu kontrol edin ve onaylayın.

Başvurunuz onaylandıktan sonra, sınav tarihleri ve yerleri hakkında bilgilendirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, sınav sonuçlarınızı ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

EKPSS başvuru şartları nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak üzere merkezi sınav başvurusu yapan adaylarda ilgili yönetmelikte yer alan şartlar şu şekildedir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. En az %40 engelli raporu almak,
 4. ÖSYM’nin belirlediği başvuru tarihleri içinde başvuruyu tamamlamak,
 5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş dahi (devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık” suçlarından mahkûm olmamak.

Başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyarak gerekli şartları ve belgeleri kontrol etmek gerekmektedir.

EKPSS kimler girebilir?

İlgili devlet kurumlarından engelli olduğunu sağlık kurul raporu ile kanıtlayan, en az ortaöğretim mezunu olan her engelli vatandaş Engelli kamu personeli seçme sınavına girme hakkı kazanmaktadır.

İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim merkezi mezuniyet belgesine sahip engelliler ise kamu kurumlarında çalışabilmek için merkezi kura yöntemine başvurmak durumundadır. Yani ortaöğretim ve üstü bir kurumdan mezun olan engelli bireyler Engelli kamu personeli seçme sınavı ile devlet kadrolarında yer alabilirken;  ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim uygulama merkezi mezunu engelliler ise doğrudan kura yöntemine tabi tutulmaktadır.

Engelli kamu personeli seçme sınavı için sınavın ve tercihlerin yapılacağı süre içerisinde mezun durumda olacak adaylar da başvuruda bulunabilmektedir. Kura yöntemindeyse; yerleştirme işlemleri için belirlenen son tarihe kadar mezun durumunda olabilecek her engelli birey başvurabilmektedir. 

EKPSS nasıl uygulanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile arasında bir takım farklar bulunan Engelli kamu personeli seçme sınavı, kamu kurumlarında engelli bireylerin çalışabilmesi için yeterli kontenjanların olması durumunda engel gruplarına göre değerlendirilerek yapılır.

Gerek sınav soruları olsun gerekse öğrenme, algılama ve dil gelişimleri olsun engellilerin bilgi ve beceri düzeylerini ölçen bir sınav uygulanır. Ayrıca sınavlar, yine engellilerin ulaşabilecekleri bir ortamda ve uygun optik okuyucuların kullanılmasıyla gerçekleşir.

Engelli memur kontenjanları kaçtır?

Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmeleri için ilgili kurumun kadro sayısının %4 kadarı, özel sektörde ise %3 engelli kontenjanı olarak belirlenmektedir. Bu kontenjanlar belirlenirken;

 • Engellilerin mezun oldukları okul
 • Engel oranı
 • Hizmet verebilecekleri bölümler
 • Çalışacakları kurumda elde edecekleri ünvan dikkate alınmaktadır. 

Uygun kadro bulunmadığı takdirde aranan şartlarda değişiklik yapılarak yeterli oranda kontenjan tahsis edilmektedir. 

EKPSS kura şartları nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak üzere merkezi sınav ve kura yöntemine tabi olan adaylarda ilgili yönetmelikte yer alan şartlar şu şekildedir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Yerleştirmenin yapıldığı tarih itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Atama istenilen kadro için yeter ve gerek şartları sağlamak,
 • Daha önceden herhangi bir kamu hakkından mahrum kalmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayı engelleyecek suçlardan dolayı hükümlü olmamak,
 • Askerlik ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamak

Bunların haricinde özel şartların da yer aldığı maddeler bulunmaktadır. Adayların tercih edecekleri kadroların karşılığında tercih kılavuzunda yer alan yeterlik, sertifika ya da yabancı dil koşulları sağlanmalıdır. Gerekli durumlar oluştuğu takdirde adayların tercihlerine yerleşmeleri için merkezi atama kuralları uygulanır. 

EKPSS sınavı ne zaman 2024?

Engelli kamu personeli seçme sınavı engelli kişilere yönelik bir sınav olmakla beraber iki yılda bir yapılmaktadır. Engelli kamu personeli seçme sınavı 24 Nisan 2022 itibari ile uygulandığından dolayı 2024 yılında tekrar yapılacaktır. Sınav tarihi, başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandığında konumuz güncellenecektir.

EKPSS sınav konuları nelerdir?

2024 Engelli kamu personeli seçme sınavı konuları Türkçe, matematik, tarih, çografya ve vatandaşlık konuları yer alır.

2024 Engelli kamu personeli seçme sınavı soru dağılımı ise şu şekildedir.

DerslerSoru Sayısı
Türkçe15 Soru
Matematik15 Soru
Tarih10 Soru
Vatandaşlık9 Soru
Çografya5 Soru
Genel Sorular6 Soru
soru dağılımı tablosu

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Puan Türleri ve Testlerin Ağırlıkları Tablosu

Engelli kamu personeli seçme sınavı puan türüGenel YetenekGenel Kültür
EKPSSP1 (Ortaöğretim Düzeyi)0,500,50
EKPSSP2 (Ön Lisans Düzeyi)0,500,50
EKPSSP3 (Lisans Düzeyi)0,500,50
Engelli kamu personeli seçme sınavı Test Ağırlık Tablosu

EKPSS Sınav Süresi Ne Kadar ?

Engelli kamu personeli seçme sınav süresi toplam 60 dakika olup, kişinin engel durumuna göre ek süre uygulaması yapılmaktadır.

EKPSS en az kaç puan almak gerekir?

KPSS sınavına baktığımızda en düşük taban puan 60 olarak görülmektedir. Fakat Engelli kamu personeli seçme sınavı puanları en yüksek puan üzerinden genelde atamalar yapılmaktadır. Engelli kamu personeli seçme sınavı atamaları çoğunlukla açıklanan kadrolara ve illere göre değişebilir. Bu sebeple Engelli kamu personeli seçme sınavı taban puanı söylemek doğru olmayacaktır.

EKPSS yılda kaç kez atama yapılır?

Engelli kamu personeli seçme sınavı engelli personel alımları, kontenjanın açık olduğu sürece yılda iki kez yapılmaktadır.

ÖSYM engelli kura tercihleri ne zaman 2024?

Engelli Kura Tercihleri henüz açıklanmadığından dolayı tarih verilmemiştir. ÖSYM tarafından açıklanması ile beraber tarih bilgisi paylaşılacaktır. Tercih işlemleri “https://ais.osym.gov.tr” üzerinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra Engelli kamu personeli seçme sınavı tercih işlemleri yapılmalıdır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 11
  be_endim
  Beğendim
 • 2
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 1
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 1
  _zg_n
  Üzgün

Princeton üniversitesi mezunu, evli ve engelli bir yazarım. Araştırmalarım ve takip ettiğim konular engelli hakları, erişilebilirlik, ve engelli yönetmelikleri alanlarıdır. Engelli konuları, erişilebilirlik, SGK ve ilgili mevzuatlar konularında bağımsız uzmanım.

Yazarın Profili

Yorumlar (35)

 1. 24 Eylül 2023

  Merhaba ben hemşirelik bitirdim.lisans kpss de aldığın puan ile ataniyorsun kura yok peki E kpss de varmı birde engelli raporu çıkarıldıktan sonra normal kpss üzerinden atanabiliyormiyuz

 2. Ekpss tercihleri nezamn olur yilda kac kez hangi aylarda

 3. 6 Eylül 2023

  Hangi ayda olacak ekpss

 4. Merhaba.oglum ekpss ye girdi ve sadece şubat ayında tercih yapıldı.kpss memur alım tercihleri devamlı oluyor.fakat engelli memur alım tercihleri neden olmuyor acaba.en çok engelli alımı olması gerekirken olmuyor.nedenini sorabilirmiyim acaba

 5. 16 Ağustos 2023

  Merhabalar,bu yıl hem 2024 lisans kpss ye hemde e kpss’ye girebilir miyim

 6. 16 Ağustos 2023

  Merhaba Hocam benim işitme engelim var hastaneler işitme cihazı almam İçin %40 engel raporu veriyorlar ama bu rapor sağlık kurulu raporu değil işitme cihaz engel raporu %40 devlet karşılıyor cihazın %60 bana ait. Ben bu rapor İle Ekpss girebilir miyim ?

 7. Merhaba. 2009’da alınmış, yüzde 80 oranlı, ağır özürlü ibaresi evet olan, “çalıştırılamayacağı işler” kutucuğunda “çalışamaz” ibaresi yer alan bir rapor sahibi, ekpss’ye kabul edilir mi? “sen sınava gir, atanırsan özür oranına ve “çalışamaz” ibaresine il sağlık kurulundan itiraz edip düzenletir yine çalışmaya başlayabilirsin şeklinde bir tavsiye aldım. Bu ne kadar geçerlidir sizlere de sormak istiyorum. Teşekkür ederim.

 8. 20 Temmuz 2023

  Hocam. Çok önemli bir şey soracağım benim raporum %62 30/03/2024 tarihine kadar geçerli ekpss 02/2024 ayında başvuruları başlıyor başvuru yapabilir ama sınav 04.2024 ayı içerisinde yani başvuruda raporum oluyor ama sınav günü raporum olmuyor alırlar mı sınava ne yapmam gerekiyor

  • EKPSS ye başvuru süresi ve herhangi bir kuruma yerleştirilmeniz halinde yerleştiğiniz kadroya atanma süresi içerisinde ilgili yönetmelik hükümlerine göre en az %40 oranında ve çalışabilir durumda olduğunuzu gösteren engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmanız durumunda atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 9. Merhaba ben 20 yasindayim %78 engelli raporum var genetik hastalığım artı böbrek yetmezliği hipertansiyonum var lise mezunuyum uniyi açıköğretim düşünüyorum ekpss girip atanirmiyim acaba

 10. 25 Haziran 2023

  Merhabalar alan yazınız için teşekkür ederim. Ben 2022 de ekpss’ye girdim. Bu ayda (Haziran 2023) üniversiteden(psikoloji bölümünden) mezun oldum. Raporumun süresi Ekim(2023) ayının başında bitiyor. Atanma tercih döneminde eğer rapor sürem biterse tercih yapabilir miyim. Yani ekpss puanımım olması mı önemli yoksa bununla birlikte rapor hala geçerli mi olmalı (tercih döneminde) .
  İyi günler.

 11. 22 Haziran 2023

  Merhabalar,Eşim meme kanseri en kısa zamanda rapor alacağız raporumuz yüzde 40 üzerinde olduğunda eşim sınava girebilir mi?ve süreli rapor olması halinde sınava girmeye veya atanmaya engelmidir? Yoksa sadece sınav takvimi süresince ve atama süresince raporun yüzde 40 üzerinde olması yeterli midir? Şimdiden teşekkürler

 12. 21 Haziran 2023

  2019 yılında gbs sendromu geçirdim yüzde 52 engelli raporum var engelli kpssye girebilirkiyim

 13. Merhaba. Ben %42 engelli raporum var (CPAP Cihazı kullanıyorum ve hipertansiyon hastasıyım) ve 83 doğumluyum ve düz lise mezunuyum (Eşit Ağırlık) EKPSS ye girmek yaş sınırı nedir..? 2024 de yapılacak sınava girebilme ihtimalim var mıdır.?

 14. 15 Mart 2023

  MMerhabalar ben 13 yıldır emes hastasıyım aylık tedavi almaktayım bunun için engelli raporu alabilir miyim ve e kpssye girebilir miyim? Şuanlık bi sıkıntım yok fonksiyonel olarak.

Bir yanıt yazın