1. Anasayfa
 2. Diğer

SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

SGK işten çıkış bildirgesi nedir, işten çıkış kodları nelerdir, işten çıkış bildirgesi süresi ne kadar, işten çıkış bildirgesi bildirilmezse ne olur tüm bu sorularının cevabı yazımızın devamında yer almaktadır.


4
Whatsapp Kanalı - Masaüstü

İşten çıkış kodları, bir iş yerinde  sigortalı olarak çalışan bir çalışanın işten ayrılması durumunda işten ayrılış bildirgesi düzenlenerek ve kuruma işten çıkışın bildirildiği koddur. Bildirilmediği durumlarda işverene cezai işlem uygulanmaktadır.

Cezai durumu yaşamamak için işveren zaman geçirmeden sgk işten ayrılış bildirgesi düzenlemeli ve bunu kuruma bildirmek ile yükümlüdür. Bu yazımızda işten ayrılışı bildirgesi nedir, işten çıkış kodları nelerdir sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

SGK işten çıkış bildirgesi nedir?

SGK işten ayrılış bildirgesi, sigorta bildirimi yapılan ve aktif olarak çalışan işçinin iş akdi fesh edildiğinde kuruma işten çıkış sebebi bildirmekle ile yükümlüdür. İşten çıkış bildirilmediği durumda kayıtlarda da problem yaşanacaktır. İşveren sigortalı işten ayrılış bildirgesi için işten çıkış kodunu zamanında bildirmeli ve verilen zamanı kaçırmamalıdır. 

İşten Çıkış Kodları Nelerdir
İşten Çıkış Kodları Nelerdir

SGK işten çıkış bildirimi yapıldığında, diğer kurumlar tarafından da takip edilmekte ve işçinin hangi çıkış kodu ile ve hangi çıkış nedeniyle işten ayrıldığının bilinmesi açısından çok önemlidir.

SGK işten çıkış kodları nelerdir?

SGK işten çıkış kodları işcinin ayrılmasından sonra 10 gün süre içerisinden işten çıkışı Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gereklidir. Bu işlem SGK web sayfası üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca kişinin işten ayrılması durumunda bildirim yapılırken işten çıkış kodları seçilmelidir. Kısaca işten çıkış kodlarını incelemek gerekirsek;

İşten Çıkış Kodlarıİşten Çıkış Sebebiİşsizlik Maaşı
1Deneme süreli İş sözleşmesinin İşverence feshiAlamaz
2Deneme süreli İş sözleşmesinin İşçi tarafından feshiAlamaz
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)Alamaz
4Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshiAlır
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesiAlır
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyleAlamaz
9Malulen emeklilik nedeniyleAlamaz
10ÖlümAlamaz
11İş kazası sonucu ölümAlamaz
12AskerlikAlır
13Kadın işçinin evlenmesiAlamaz
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmasıAlamaz
15Toplu işçi çıkarmaAlır
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakliAlamaz
17İşyerinin kapanmasıAlır
18İşin sona ermesiAlır
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ no’lu kod kullanılır)Alamaz
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4’’ no’lu kod kullanılır)Alamaz
21Statü değişikliğiAlamaz
22Diğer nedenlerAlamaz
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesihAlır
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesihAlır
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesihAlır
26Disiplin Kurulu Kararı ile FesihAlamaz
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesihAlır
28İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesihAlır
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlamayacaksa “4” no’lu kod kullanılır.)Alamaz
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesihAlır
324046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesihAlır
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshiAlır
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesihAlır
356495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna GeçişAlamaz
36KHK İle İşyerinin KapatılmasıAlamaz
37KHK İle Kamu Görevinden ÇıkarmaAlamaz
38Doğum Nedeniyle İşten AyrılmaAlır
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçişAlamaz
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkışAlır
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenlerAlamaz
424857 sayılı Kanun Madde 25 -II -a: İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltmasıAlamaz
434857 sayılı Kanun Madde 25 -II -b: İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmasıAlamaz
444857 sayılı Kanun Madde 25 -II -c: İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunmasıAlamaz
454857 sayılı Kanun Madde 25 -II -d: İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanmasıAlamaz
464857 sayılı Kanun Madde 25 -II -e: İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmasıAlamaz
474857 sayılı Kanun Madde 25 -II -f: İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesiAlamaz
484857 sayılı Kanun Madde 25 -II -g: İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesiAlamaz
404857 sayılı Kanun Madde 25 -II -h: İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesiAlamaz
504857 sayılı Kanun Madde 25 -II -ı: İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratmasıAlamaz
işten çıkış kodları tablosu

İşten çıkış kodları “42-50” aralığındaki kodlar 2021/9 Sayılı Genelge ile beraber tabloya eklenmiştir. SGK işten çıkış kodlarının güncel hali yukarıda ki gibidir.

İşten çıkış kodları neden önemlidir?

İşten çıkış kodları, işverenin ayrılış bildirgesine bağlı olarak işçiye işsizlik maaşı verilip verilmeyeceğine karar veren bildirgedir. E-bildirge bildirimi yapılmaması durumunda kurumlar bu durumdan ve sebeplerinden haberdar olamazlar. İşveren ayrılış bildirgesini on gün içinde hazırlar ve kuruma bildirirse kurum durumdan ve sebeplerinden bilgi sahibi olmaktadır.

İşten çıkış bildirgesi süresi ne kadar?

İşçi, iş sözleşmesinin bitmesi durumunda işveren tarafından işten ayrılış bildirgesi düzenlenmeli ve SGK’ya bildirilmelidir. İşten çıkış bildirgesi işçinin işten ayrıldığı tarihten en geç 10 gün içerisinde bildirilmelidir. 

İşten çıkış bildirgesi bildirilmezse ne olur?

İşci ayrıldıktan sonra ki 10 gün süre içerisinde çıkış bildirgesi zamanında yapılmaması durumunda, kurum tarafından gerekli işlemler yapılır ve cezai işlem durumu başlar. Bildirim yapılmaması durumunda “her bir sigortalı için asgari ücretin 10/1 tutarı kadar idari para cezası” uygulanır. İşçilerin işten ayrılmaları ülkenin istatistik ve ekonomik göstergeleri içinde önemli bir faktördür. Tüm işverenlerin bu konuda hassas olması demek ülke içinde gerçek rakamların ortaya çıkması ve öğrenilmesi demektir.

SGK işten çıkış kodu değiştirme dilekçesi

SGK işten çıkış kodu değiştirme dilekçesi örneği alt kısımda yer almaktadır.

thumbnail
Önerilen Yazı
SGK Meslek Kodları Listesi (Güncel)

SGK 01 işten çıkış kodu nedir?

Deneme süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi anlamına gelir. Çalışan 01 kodu ile işten çıkarılırsa işsizlik maaşı alamaz.

SGK 02 işten çıkış kodu nedir?

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi anlamına gelir Çalışan 02 kodu ile işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı alamaz.

SGK 03 işten çıkış kodu nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi diğer isimle çalışan kişinin istifa etmesi anlamı taşır. Çalışan 03 kodu ile işten çıkarılırsa işsizlik maaşı alamaz.

SGK 04 işten çıkış kodu nedir?

Belirsiz süreli İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi edilmesi durumudur. Çalışan 04 kodu ile işten haklı bir neden belirtilmeden çıkarıldığı için işsizlik maaşı alır.

SGK 05 işten çıkış kodu nedir?

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi anlamına gelir. Çalışan 05 kodu ile işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı alır.

SGK 08 işten çıkış kodu nedir?

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle iş bırakması anlamına gelir. Emekli olan kişi 08 kodu ile işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı alamaz.

SGK 09 işten çıkış kodu nedir?

Malulen emeklilik nedeniyle işten çıkarılması anlamına gelir. Malulen emekli olan kişi 09 kodu işle işten çıkarılması halinde işsizlik maaşı alamaz.

SGK işten çıkış kodu işsizlik maaşını belirler mi?

SGK işten çıkış kodları, kişinin işsizlik maaşı alması için önemli etkenlerden birisidir. Yukarıda tabloda görüldüğü üzere işcinin iş akdi sonlanması durumunda hangi işten çıkış kodu ile işsizlik maaşı alacağı gösterilmiştir.

İşsizlik Maaşı Nedir, Başvuru Şartları Nelerdir?

Çıkış kodu girilirken nelere dikkat edilmelidir?

İşten çıkış kodları doğru şekilde seçilmesi işveren ve işçi için oldukça önemlidir. İşveren tarafından yanlış verilen kod, hem işçiye hem de işverene zarar verir. Yanlış bildirim sonucu işçi alacağı haklarından zarar görür işveren ise cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilir. Bunların yaşanmaması için işten çıkış kodunun mevcut duruma en uygun kod seçilmeli ve bu şekilde bildirilmelidir.

Yazı Kaynakları
SGK - İşten Ayrılış Nedenleri
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 1
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

Engellilik alanında araştırmalar yapan, araştırmacı kimliği ile kişi ve kuruluşlara örnek olmaya çalışan, engelli hedef kitlesine engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelişmeleri doğrudan en hızlı şekilde aktarmaya çalışan blog yazarı ve engelli bir kişidir. Engelli hakları, erişilebilirlik, SGK ve ilgili mevzuatlar konularında bağımsız danışmanım.

Yazarın Profili

Yorumlar (4)

 1. Merhaba hocam , Dün iş yerim 24 kodu ile çıkışımi yaptı ( ben ayrıldım kendim sağlık sorunlarından dolayı)
  (Beyin hastalıklarım oldu üst üste %78 raporum var )İŞKUR benden rapor istermi tekrar yoksa başvuru sonucu işsizlik maaşı direk bağlanır mı?

 2. İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih durumlarından işsizlik maaşı alınır. (Sağlık nedeniyle fesihte sağlık sorununun raporla belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda işçi işsizlik maaşı alabilecektir.)

Bir yanıt yazın