1. Ana Sayfa
  2. Engelli Hakları

Engelli Vatandaşların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakları

Engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre düzenlenmiştir.


0

Engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları, her vatandaş gibi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre düzenlenmiş olan haklardır. Buna göre ülkemizde yaşayan her vatandaş sahip olduğu sosyal güvenlik hakları ile sağlık hizmetlerini almaktadır. Bu sayede sağlık kurumlarında rahatlıkla yararlanarak maddi bir külfetle karşılaşmazlar. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlar da tıpkı diğer vatandaşlar gibi sosyal güvenlik kapsamı altında verilecek olan tüm sağlık haklarından rahatlıkla yararlanabilmektedirler. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlarımızın yararlanabileceği diğer haklar ise aşağıdaki başlıklarda detay şekilde incelenmiştir. 

Tıbbi Malzeme Alımında Ödeme Yardım Hakkı

Engelli vatandaşların tıbbi malzeme alımında ödeme yardımı alma hakları, kişilerin bağlı oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları ile almış oldukları tıbbi malzemelerin/ tedavilerin ya da ilaç masraflarının SGK ödemesi dışında kalan kısmı için talep edilebilmektedir.

Yapılacak olan talep sonrasında eğer vakıf bu ücretlerin ödenmesini makul kılıyorsa, engelli vatandaşlar SGK ödemesi dışında kalan kısım için devletten tıbbi malzeme alımları için ödeme yardımları alabilmektedir. Oldukça önemli olan engelli vatandaşların tıbbi malzeme alımında ödeme yardımı almaları durumu, özellikle fiyatı son derece yüksek olan ve gelir seviyesi aşağı durumda olan vatandaşlara destek olmaktadır.

Hastanede Öncelik Hakkı

Engelli vatandaşların hastanede öncelik hakları hastane tarafından engelli vatandaşlara verilmiş haklardan bir tanesidir. Buna göre kişinin engeli mevcut ise hastanede öncelikli olarak muayene olabilmektedir. Engelli vatandaşlar için sağlanan muayene hakkının içinde öncelikli olarak röntgen çekinme, kan verilme ve EKO, EKG, EMG gibi durumlar için geçerlidir. Bu hak sayesinde engelli vatandaşların muayene sırası beklemeden rahatlıkla sağlık hizmeti alabilmeleri sağlanmaktadır. 

Engelli Çocuk Aşı Programları

Engelli çocuklar için yapılacak olan aşı programları, SIME-SEN Engelliler Komisyonu ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Kurumu ile yapmış oldukları görüşmeler kapsamında 2014 yılında kararlaştırılmış olan programlardır. Bu programa göre okullarda aşılanmayan engelli çocukların engel durumların ötürü yapılamayan aşıları, kişilerin bağlı bulundukları aile hekimleri tarafından yapılabilmektedir. Ancak  burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın ise engelli aşı çocuk programlarının çocukların yaşlarının ne kadar geçmiş olursa olsun vatandaşlara sağlanabileceği durumudur. Bu sayede aileler aşılanmayan çocuklarını aile hekimlerine götürerek ücretsiz bir şekilde aşı yaptırabilir. 

Önerilen Yazı
Engelli Hakları Nelerdir 2022?

Engelli Çocukların Maluliyet Hakları

Engelli çocukların maluliyet hakları, kız ya da erkek çocuğu olup olmadığına bakılmaksızın devlet tarafından verilmiş olan önemli haklardan bir tanesidir. Buna göre aileler engelli olan çocuklarına sağlık haklarını kendi üzerlerinden sağlayabilmektedirler.

Oldukça önemli olan bu durum, engelli çocukların sağlık hizmetlerin faydalanabilmesi için gereken bir durumdur. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi kişilerin çalışma güçlerini sahip oldukları engel dolayısı ile %60 oranında kaybetmiş olması gerektiğidir. Bu durumda olan kişiler engelli sağlık hizmetleri kapsamında ailelerin sağlık haklarından yararlanabilirler.

Devletin kabul etmediği ve malul olmayan engelli çocuklar 18 yaşını doldurduklarında ve eğer öğrenime devam ediyorsa kişi sağlık kapsamından 2 yılın ardından çıkarılırlar. Fakat kişi eğer öğrenimine 18 yaşını doldurduktan sonrada devam ediyorsa okul kayıt belgelerini her yıl SGK’ya vererek ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirler.

Bunun yanı sıra 21 yaşında olan ve hala lisede olan erkek çocukları ya da sınıf tekrarı yapan öğrenciler SGK’nın malul durumun da olmadığı gerekçesi ile ailelerinin sağlık haklarından yararlanamazlar. Kişilerin haklarında vasi kararı mevcut ise yine bu kişiler ailelerine ait sağlık hizmetlerinden maalesef faydalanamazlar.

Yazar Hakkında

En geniş bilgi paylaşımı ve sosyal farkındalık etkinlikleri ile engelli hedef kitlesine, engellilik konuları ile ilgili bilgiler veren sosyal sorumluluk projesidir.

Yorum Yap